U bent hier: Ieders stem telt

Ieders stem telt 2018-2019

 

 

‘Ieders Stem Telt’ stelt sociale thema’s op scherp

Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een hoogdag voor de democratie. Die dag worden duizenden raadsleden verkozen die gedurende 6 jaar onze gemeenten zullen besturen.

De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van. Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen een plaatsje in de marge.

‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. De campagne stelt de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting centraal, ook bij de lokale verkiezingen van 14 oktober. ‘Kies voor beleid waarin iederéén meetelt’ doet een appèl op beleidsmakers én kiezers.

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, ook op het lokale niveau, want de kabouters gaan het niet doen. Lokale besturen hebben sleutels in handen om het dagelijks leven voor hun inwoners te verbeteren. Ook voor zij die het moeilijker hebben.

‘Ieders stem telt’ geeft een megafoon aan de stem van deze mensen. In de Vlaamse provincies en grootsteden slaan Samenlevingsopbouw en vele partners de handen in mekaar om te ijveren voor een socialer beleid. We mengen ons actief in het verkiezingsdebat en schuiven beleidsprioriteiten naar voor die we op de politieke agenda willen van de komende legislatuur.

 

‘Ieders Stem Telt’ doet een appèl op beleidsmakers

De afgelopen maanden maakten we samen met mensen in projecten van Samenlevingsopbouw en van partnerorganisaties de balans op van het gevoerde beleid de voorbije zes jaar in hun gemeente of stad. Welke prioriteiten uit de campagne ‘Ieders stem telt 2012’ werden gerealiseerd? Welke niet? Wat kan of moet beter? In najaar 2017 en voorjaar 2018 gingen we in West-Vlaanderen het gesprek aan met 66 groepen en bereikten zo in totaal 789 mensen die momenteel in een kwetsbare positie zitten.

Het resultaat van dit proces worden prioriteitennota’s met concrete maatregelen voor sociaal beleid, op maat van Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare. Ook in een aantal gemeenten worden de prioriteiten op een rijtje gezet.

Nog voor de zomer gaan we hierover in dialoog met lokale beleidsmakers. Zo komen we te weten hoe de politieke partijen denken over onze voorstellen en wat we van hen kunnen verwachten. We willen onze voorstellen vertaald zien in concrete engagementen in de lokale verkiezingsprogramma’s en later, na de verkiezingen, in de beleidsplannen. Zo kunnen beleidsmakers van straks kiezen voor beleid waarin iederéén meetelt in de gemeente of stad.

 

‘Ieders Stem Telt’ doet een appèl op alle Vlaamse kiezers

De campagne wil ook het brede publiek bewegen tot sociaal stemmen en zo de solidariteit bevorderen tussen sterke en zwakkere groepen in de samenleving.

Op 15 maart lanceert Samenlevingsopbouw de campagne ‘Reken niet op de kabouters: kies voor beleid waar iederéén meetelt’. In West-Vlaanderen kiezen we voor een facebookcampagne. Ook de West-Vlaamse kabouters trappen het af.
De kabouters reizen 14 weken door de provincie . Vanaf vrijdag 16 maart posten we wekelijks een foto van hen op hun nieuwe bestemming. Deze foto is telkens gelinkt aan een thema dat we onder de aandacht willen brengen. Volgers die de locatie herkennen kunnen een kabouter winnen.

In september lanceert ‘Ieders stem telt’ een webapplicatie waarmee elke Vlaming kan ervaren wat uitsluiting en leven in armoede betekenen. De app confronteert de gebruiker met de gevolgen van beleidskeuzes op basisbehoeften in het persoonlijk leven: een dak boven het hoofd, een kwaliteitsvolle job of een goede gezondheid. De tool geeft ook de verschillende partijstandpunten hierover weer.

 

‘Ieders Stem Telt’ is een campagne met vele partners

Samenlevingsopbouw is initiatiefnemer van de campagne en kan rekenen op de steun en medewerking van vele nationale en lokale welzijns- en middenveldorganisaties.

Provinciale partners zijn CAW, Huurdersbond West-Vlaanderen,  Open School, verenigingen waar armen het woord nemen, VormingPlus, Welzijnsschakels

Daarnaast zijn er nog vele lokale partners.

 

Meer info

»   www.iedersstemtelt.be

»   https://www.facebook.com/SamenlevingsopbouwWestVlaanderen/

 

Voor meer info,klik op de artikelen van ons SurPlus Magazine hieronder:

   

 

 

 

          

 

   

moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder