U bent hier: Dienstverlening & werk

Dienstverlening & werk

PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKE: nancy.van.landegem@samenlevingsopbouw.be

Maatschappelijke dienstverlening

Er is veel maatschappelijke dienstverlening. Iedereen heeft daar recht op en toch slagen we er niet steeds in om die dienstverlening tot bij de mensen te brengen die ze nodig hebben. Het sociaal vangnet is niet sluitend. Er is sprake van onderbescherming. Mensen vinden hun weg niet naar of in het kluwen van instanties. Ze zetten de stap niet uit angst om een stempel te krijgen, ze hebben moeite met administratieve procedures. Ze staan er alleen voor omdat sociale netwerken afbrokkelen met vereenzaming en minder informele zorg als gevolg. Het bos en de bomen, de mazen en het net. Er is nog veel werk aan de winkel.

Samenlevingsopbouw werkt met kwetsbare groepen, partnerorganisaties en (lokaal) beleid aan innovatieve initiatieven die onderbescherming helpen verminderen. We sturen daarbij aan op adequate sociale bescherming en op toegankelijk, kwaliteitsvol en voldoende aanbod van dienst- en hulpverlening.

 


Werk

Mensen in kwetsbare positie krijgen moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Oorzaken daarvan zijn o.m. de hoge eisen en de gevraagde kwalificaties, ook meer en meer in de sociale economie. Mensen die afhankelijk zijn van een vervangingsinkomen of een leefloon moeten aan steeds meer voorwaarden voldoen om hun rechten te vrijwaren. Wie geschorst wordt, valt zonder inkomen. De mazen van het sociaal vangnet worden groter.

Voor Samenlevingsopbouw heeft iedereen recht op duurzaam en kwaliteitsvol werk. Op een job op de sociale of reguliere arbeidsmarkt waarbij men zich goed voelt en met voldoende inkomen. Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities verdienen een kwaliteitsvolle begeleiding bij hun zoektocht naar werk.

Samenlevingsopbouw zet overheden en instanties aan om een inclusief en emanciperend activeringsbeleid te voeren op maat van kort- en laaggeschoolden. Samen met werkgevers en interimkantoren willen we de kansen op reguliere arbeidsmarkt voor deze groep verhogen. Met VDAB, OCMW’s en actoren uit het brede welzijnswerk werken we sluitende begeleidingsformules uit die dit bespoedigen.

 

De ervaring die we in deze projecten opdoen blijft niet besloten, maar wordt gedeeld binnen de programma’s ‘ leefbaarheid’ en ‘wonen’.

Preventief werken aan kinderarmoede in Houthulst

thumbnail

Verder kijken dan morgen: het aanbieden van integrale gezinsondersteuning aan ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Lees verder >>

Drempels voor maatschappelijk kwetsbare groepen t.a.v. De Sociale Dienst - OCMW Roeselare

thumbnail

Samen met maatschappelijk kwetsbare groepen / (ex-)cliënten van het OCMW zoeken we hoe de drempels t.a.v. de sociale dienst van het OCMW kunnen verlaagd worden.

Lees verder >>

Coaching mobiel lokaal dienstencentrum - Wingene

thumbnail

We ondersteunen en coachen de uitbouw van een mobiel LDC en versterken het bestaande zorgnetwerk TINAH.

Lees verder >>

Mobiel Lokaal Dienstencentrum Deerlijk

thumbnail

Het mobiel lokaal dienstencentrum brengt het aanbod aan dienstverlening opnieuw dichter bij haar Deerlijkse inwoners.

Lees verder >>

Uitwisselingstafel mobiele lokale dienstencentra

thumbnail

We ondersteunen lokale besturen die experimenteren met een mobiel LDC, die dit plannen of hier interesse in hebben. Zo creëren we een draagvlak voor een structureel beleid ten aanzien van mobiele lokale dienstencentra.

Lees verder >>

Inloophuis De Kom-Af - Roeselare

thumbnail

De Kom-Af is een laagdrempelige ontmoetingsplaats in een kansarme buurt waar plaats is voor informatie, vorming, ontspanning en toeleiding naar de hulpverlening.

Lees verder >>

Dorpsrestaurant

thumbnail

Dorpsrestaurants brengen mensen samen op een laagdrempelige manier onder het motto: eten, ontmoeten en activeren.

Lees verder >>

Warm dorp in zicht - Dadizele (Moorslede)

thumbnail

Komen tot een inclusieve leefgemeenschap waar verbondenheid en laagdrempelige ontmoetingskansen centraal staan.

Lees verder >>

ZOHRA zet in op gezinsondersteuning - Avelgem

thumbnail

Ouders en kinderen uit jonge gezinnen sterker maken door de uitbouw van een proactief en integraal ondersteuningsaanbod.

Lees verder >>

Zorgnetwerk en vrijwilligerspunt Zorg en Welzijn Zwevegem

thumbnail

Voor minder mazen, meer sociaal vangnet.

Lees verder >>

Zorgnetwerken en armoedebestrijding - Avelgem, Ieper, Poperinge

thumbnail

Zorgnetwerken ondersteunen kwetsbare bewoners op het platteland door middel van een netwerk van vrijwilligers en diensten.

Lees verder >>

Zorgnetwerken verbinden

thumbnail

Samen met Cera, onze collega’s van Limburg “RIMO Limburg” en verschillende lokale  besturen met een zorgnetwerkinitiatief werken we aan de toekomstgerichte versterking van zorgnetwerken voor minder mensen in onderbescherming en meer sociaal weefsel.

Lees verder >>

Uitwisselingstafel zorgnetwerken

thumbnail

We ondersteunen bestaande en nieuwe zorgnetwerken in (West-) Vlaanderen via informatie, vorming en uitwisseling.

Lees verder >>

Wie Online 2017

thumbnail

Iedereen een kans geven op digitale participatie door en voor elkaar online.

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Energiearmoede in de Westhoek

Meer power voor een sociaal energiebeleid

E-publicatie bundelt 5 jaar werken aan energiearmoede in de Westhoek. Resultaten, hints voor aanpak en beleidsaanbevelingen.

Lees verder