zoek trefwoord | zoek gemeente zoeken
 • Navigeer door onze collectie
WE ZOEKEN EEN OPBOUWWERKER
Vervolg kortfilm 'Take good care of my baby'
Rapport Persoonsvolgende financiering en armoede
Waardig Werk - Ook in 2019
Maak kennis met PAPILLON
WE ZOEKEN EEN OPBOUWWERKER

indiensttreding: zo snel mogelijk
We zoeken een opbouwwerker voor het project Bewonersparticipatie bij Sociale Huisvestingsmaatschappij WoonWel (standplaats Gistel)

solliteren uiterlijk tegen vrijdag 22 maart 2019

lees verder ...
Vervolg kortfilm 'Take good care of my baby'

Al het nieuws over onze kortfilm ‘Take good care of my baby’ vind je vanaf nu op www.takegoodcare.be

lees verder ...
Rapport Persoonsvolgende financiering en armoede

Mensen met een handicap die in armoede leven, dreigen uit de boot te vallen bij het systeem van persoonsvolgende financiering. Ze hebben vaak te weinig kennis en een te klein of
onbestaand netwerk. 
Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de sector Samenlevingsopbouw en Caritas. De onderzoekers formuleren tien actiepunten om armoede
bij deze groep ten gronde aan te pakken, en om de nadelen van het PVF-systeem voor hen te minimaliseren.

lees verder ...
Waardig Werk - Ook in 2019
Maak kennis met PAPILLON

Maak in 1 minuut kennis met Papillon, het sociaal-innovatief project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Bosch België. Vlaanderen Circulair maakte er een filmpje over. 

lees verder ...

Brief aan de nieuwe burgemeester

Op 14 oktober 2018 verkiezen we onze nieuwe gemeenteraden en burgemeesters. De campagne Ieders Stem Telt schrijft nu al een brief aan de nieuwe burgemeester: “Mensen in een sterke maatschappelijke positie kunnen zich niet voorstellen wat een leven in armoede betekent.”

lees meer

 1. thumbnail

  Sterk opbouwwerk leidt tot bevriezing sociaal energietarief

  lees verder
 2. thumbnail

  Samenlevingsopbouw signaleert prijsstijging sociaal tarief

  Onze eigen opbouwwerker Stefan Goemaere bond de kat de bal aan. Hij signaleerde de stijging van het sociaal tarief energie met minstens 20%. De regering schiet wakker en vraagt de CREG om uitleg en een oplossing. #samenlevingsopbouwmaakthetverschil

  lees verder

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder

Publicatie in de kijker

DRAAIBOEK MOBIELE LOKALE DIENSTENCENTRA

Een mobiel lokaal dienstencentrum opstarten.
Hoe doe je dat? 

Download publicatie
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Papillon

Het project Papillon komt aan bod in het recentste nummer van het vaktijdschrift Ovam.link

Klik hier om het artikel te vergroten