U bent hier: Werken aan wijken

Werken in aandachtsgebieden

In bepaalde wijken en buurten merken we een concentratie van meerdere achterstellings- en uitsluitingsmechanismen. Meerdere kenmerken van de wijk zijn problematisch o.m.: woningkwaliteit, aanbod van voorzieningen, concentratie van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, weinig openbaar groen, enz. Die kenmerken hebben een weerslag op de maatschappelijke positie van bewoners en brengen het gebied in een neerwaartse spiraal. Daarom verdienen deze wijken onze extra aandacht.

Samenlevingsopbouw benadert de wijken niet als 'probleemgebieden', maar werkt met de bewoners aan het realiseren van de toegang tot sociale grondrechten. We nemen intitiatieven die de sociale cohesie, publieke vertrouwdheid en het veiligheidsgevoel ten goede komen. We versterken de stem van de bewoners en laten hen participeren in de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. 

PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKE: joke.dekoninck@samenlevingsopbouw.be

Nieuw Leven in de Nieuwe Stad - Oostende

thumbnail

Project waarbij de bewoners meebouwen aan de leefbaarheid, de rijke diversiteit en de toekomst van deze sociale hoogbouwwijk.

Lees verder >>

Buurtwerking Centrumwijk Harelbeke

thumbnail

We organiseren ontmoeting, versterken het sociaal netwerk en brengen de dienstverlening dichter bij de mensen. Zo werkt het buurtopbouwwerk in de centrumwijk in Harelbeke aan armoede en sociale uitsluiting.

Lees verder >>

Buurtopbouwwerk De Barakken - Menen

thumbnail

Bewoners bouwen mee aan de leefbaarheid, het samenleven in diversiteit en een positief imago en toekomstbeeld van hun wijk.

Lees verder >>

Familiesalons - Oostende

thumbnail

De familiesalons zijn laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor ouders en hun kinderen. In de strijd tegen onderbescherming, bieden we een geïntegreerd aanbod van onthaal, ontmoeting, vrije tijd, vorming en belangenbehartiging.

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder