U bent hier: Dienstverlening & werk

  Maatschappelijke dienstverlening

Wij werken aan initiatieven die onderbescherming helpen verminderen. We sturen daarbij aan op adequate sociale bescherming en op een toegankelijk, kwaliteitsvol en voldoende aanbod van dienst- en hulpverlening.

  Werk

Wij zetten overheden en instanties aan om een inclusief en emanciperend activeringsbeleid te voeren op maat van kort- en laaggeschoolden. We willen de kansen op de reguliere arbeidsmarkt voor deze groep verhogen. Met VDAB, OCMW’s en actoren uit het brede welzijnswerk werken we sluitende begeleidingsformules uit die dit bespoedigen. 

Lees de visietekst van Samenlevingsopbouw op werk-welzijn met beleidsaanbevelingen.

Praatwijzer - Roeselare

thumbnail

De Praatwijzer laat anderstalige nieuwkomers kennis maken met het hulp-en dienstverleningsaanbod in Roeselare.

Lees verder >>

Inloophuis De Kom-Af - Roeselare

thumbnail

Inloophuis de Kom-Af is een warme ontmoetingsplek waar ieder zichzelf mag zijn en verlaagt de drempel naar  hulp- en dienstverlening.

Lees verder >>

Zorgnetwerk Zwevegem

thumbnail

Zorgnetwerk Zwevegem ondersteunt ouderen en hulpbehoevenden via kleine aanvullende hulp met vrijwilligers. Op die manier speelt het zorgnetwerk in op noden waar nog geen of onvoldoende antwoord voor is.

Lees verder >>

Ouders in Actie - Roeselare

thumbnail

In Roeselare begeleidden we sedert 2017 een groep van 15 werkarme gezinnen in hun zoektocht naar werk en méér welzijn. Deze gezinnen hadden vaak een laag inkomen en kampten met meervoudige problemen op vlak van wonen, gezondheid, mobiliteit, enz… 

Lees verder >>

Brugfiguren in landelijke context

thumbnail

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder >>

Zorgzame buurten: "minder mazen, meer net"

thumbnail

Samen met onze collega’s van RIMO Limburg willen we gemeentebesturen inspireren bij de ontwikkeling van zorgzame buurten. Door creatieve en lokale partnerschappen op te zetten, blijven kwetsbare mensen niet onder de radar voor het realiseren van hun rechten en dringen we sociaal isolement terug.

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder