U bent hier: Dienstverlening & werk

Dienstverlening & werk

PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKE:

Maatschappelijke dienstverlening

Er is veel maatschappelijke dienstverlening. Iedereen heeft daar recht op en toch slagen we er niet steeds in om die dienstverlening tot bij de mensen te brengen die ze nodig hebben. Het sociaal vangnet is niet sluitend. Er is sprake van onderbescherming. Mensen vinden hun weg niet naar of in het kluwen van instanties. Ze zetten de stap niet uit angst om een stempel te krijgen, ze hebben moeite met administratieve procedures. Ze staan er alleen voor omdat sociale netwerken afbrokkelen met vereenzaming en minder informele zorg als gevolg. Het bos en de bomen, de mazen en het net. Er is nog veel werk aan de winkel.

Samenlevingsopbouw werkt met kwetsbare groepen, partnerorganisaties en (lokaal) beleid aan innovatieve initiatieven die onderbescherming helpen verminderen. We sturen daarbij aan op adequate sociale bescherming en op toegankelijk, kwaliteitsvol en voldoende aanbod van dienst- en hulpverlening.

 


Werk

Mensen in kwetsbare positie krijgen moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Oorzaken daarvan zijn o.m. de hoge eisen en de gevraagde kwalificaties, ook meer en meer in de sociale economie. Mensen die afhankelijk zijn van een vervangingsinkomen of een leefloon moeten aan steeds meer voorwaarden voldoen om hun rechten te vrijwaren. Wie geschorst wordt, valt zonder inkomen. De mazen van het sociaal vangnet worden groter.

Voor Samenlevingsopbouw heeft iedereen recht op duurzaam en kwaliteitsvol werk. Op een job op de sociale of reguliere arbeidsmarkt waarbij men zich goed voelt en met voldoende inkomen. Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities verdienen een kwaliteitsvolle begeleiding bij hun zoektocht naar werk.

Samenlevingsopbouw zet overheden en instanties aan om een inclusief en emanciperend activeringsbeleid te voeren op maat van kort- en laaggeschoolden. Samen met werkgevers en interimkantoren willen we de kansen op reguliere arbeidsmarkt voor deze groep verhogen. Met VDAB, OCMW’s en actoren uit het brede welzijnswerk werken we sluitende begeleidingsformules uit die dit bespoedigen.

 

De ervaring die we in deze projecten opdoen blijft niet besloten, maar wordt gedeeld binnen de programma’s ‘werken in aandachtsgebieden’ en ‘wonen’.

Preventief werken aan kinderarmoede in Houthulst

thumbnail

Verder kijken dan morgen: het aanbieden van integrale gezinsondersteuning aan ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Lees verder >>

Proactieve dienstverlening - OCMW Roeselare

thumbnail

Samen met mensen met een migratieachtergrond zoeken we hoe de drempels t.a.v. de sociale dienst van het OCMW kunnen verlaagd worden.

Lees verder >>

Inloophuis De Kom-Af - Roeselare

thumbnail

De Kom-Af is een laagdrempelige ontmoetingsplaats in een kansarme buurt waar plaats is voor informatie, vorming, ontspanning en toeleiding naar de hulpverlening.

Lees verder >>

Warm dorp in zicht - Dadizele (Moorslede)

thumbnail

Dit project is een samenwerking tussen het OCMW van Moorslede, vzw Mariënstede, het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord, welzijnsschakel Komma, het lokaal dienstencentrum Patria en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. 

Lees verder >>

Zorgnetwerk en vrijwilligerspunt Zorg en Welzijn Zwevegem

thumbnail

Voor minder mazen, meer sociaal vangnet.

Lees verder >>

Zorgnetwerken verbinden

thumbnail

Vanuit Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen bouwen we al meer dan tien jaar samen met lokale besturen aan het zorgnetwerk. Zorgnetwerken werken immers onderbescherming weg en versterken sociale contacten.

Lees verder >>

Ouders in Actie. SamenWerken aan de Toekomst - Roeselare

thumbnail

In Roeselare wordt een groep werkarme gezinnen met kinderen op een kwaliteitsvolle integrale manier begeleid in hun zoektocht naar werk en méér welzijn. Deze gezinnen hebben meestal een laag inkomen en vaak meervoudige problemen vb. inzake wonen, gezondheid, mobiliteit, enz… 

Lees verder >>

Brugfiguren in landelijke context

thumbnail

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder >>

Zorgzame buurten: "minder mazen, meer net"

thumbnail

Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, vereenzaming bij jong en oud, de samenleving die steeds meer individualiseert, stijgende zorgvragen, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden… 

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder