U bent hier: Nieuws » United For Climate

terug naar overzicht

United For Climate

thumbnail

De oproep van de coalitie is gericht aan de (toekomstige) regeringen van ons land: niemand mag uit de boot vallen bij de noodzakelijke omslag naar een duurzame samenleving. Er is geen tijd te verliezen!

Wij vragen om bij elke genomen en te nemen (of te herziene) klimaatmaatregel dezelfde vraag te stellen: ‘Houdt deze maatregel een ‘verarmingsrisico’ in?’. Geen enkele maatregel mag leiden tot nieuwe of toenemende armoedesituaties. Wanneer dat risico bestaat, moet dat gecompenseerd worden met flankerend beleid. De kloof tussen bemiddelde gezinnen en gezinnen in een sociaal kwetsbare positie mag niet vergroten (Matteüseffect).
Van politici verwachten wij een verbindend klimaatdiscours, dat geen tweedracht zaait maar juist de voordelen voor ieder van ons in de verf zet. Ga voor maatregelen die de klimaatopwarming tegengaan, het leven van alle burgers kwalitatiever en gezonder maken en ook het bedrijfsleven en zijn werknemers voorbereiden op een klimaatneutrale toekomst.

Lees de volledige oproep met 5 speerpunten die zowel winst opleveren voor het klimaat als de mensen.

terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder