U bent hier: Nieuws » Projectoproep Noodkoopfonds

terug naar overzicht

Projectoproep Noodkoopfonds

thumbnail

Een stap in de goede richting

Samenlevingsopbouw is tevreden met de projectoproep. De mensen met de laagste inkomens wonen vaak in woningen van slechte kwaliteit, met een hoog energieverbruik en dito facturen tot gevolg. Zij hebben geen middelen om te renoveren en vallen systematisch uit de boot bij premies en steunmaatregelen. Daarom is het goed dat er alvast voor noodkopers een fonds gecreëerd wordt. Volgens het recentste Woononderzoek gaat het om ongeveer 119.000 woningen. Dit zal een positieve impact hebben op de woonkwaliteit, energie-efficiëntie en klimaatdoelstellingen.


Rollend fonds

Noodkopers zijn huishoudens die door het gebrek aan degelijke en betaalbare private en sociale huurwoningen een kwalitatief minderwaardige woning moeten aankopen. Met het nieuwe fonds kunnen zij – in geselecteerde projecten - renteloze leningen krijgen voor investeringen in energie-efficiëntie en verbeteringen voor woonkwaliteit en -veiligheid. Zij worden ook begeleid bij het renovatieproces.

De globale enveloppe voor de oproep is 15,5 miljoen euro: maximum 900.000 euro per project, en een maximumbedrag van 25.000 euro per te renoveren woning. De aanvraag wordt ingediend door een OCMW dat optreedt als projectpromotor. Voor de organisatie en uitvoering van een project doet het OCMW een beroep op de expertise van lokale partners. Bijvoorbeeld voor bouwtechnische en sociale begeleiding. Samenwerking met het lokale energiehuis is verplicht.

Lees meer over het fonds en de ervaringen van Samenlevingsopbouw in de Dampoortwijk in Gent.

terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder