U bent hier: Nieuws » Update corona: annulatie groepsbijeenkomsten

terug naar overzicht

Update corona: annulatie groepsbijeenkomsten

thumbnail


Groepsbijeenkomsten tijdelijk on hold

Het coronavirus (covid-19) blijft de actualiteit beheersen. Heel wat mensen stellen zich de vraag of zij extra maatregelen moeten of kunnen nemen nu het virus zich verder verspreidt.Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen besliste, in navolging van het advies van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid aan de lokale dienstencentra,  om ook zelf uit voorzorg groepsbijeenkomsten voor onbepaalde duur af te lassen.

Dit is een moeilijke beslissing. Mensen een plek geven waar ze warmte, rust en ondersteuning vinden, waar ze hun mening kwijt kunnen en waar ze samen ideeën kunnen ontwikkelen en de handen uit de mouwen kunnen steken is immers de kern van ons werk.

Wij willen echter ook het nodige doen om de kwetsbare gezondheid van sommige deelnemers te beschermen.


"Op dit moment moeten we allemaal solidair de gezondheidszorg en elkaars gezondheid vooropstellen", vindt viroloog Van Ranst


De opbouwwerkers blijven aan het werk, zullen deelnemers op de hoogte brengen van deze maatregel, affiches ophangen op de locaties waar normaliter groepsbijeenkomsten plaatsvinden en blijven bereikbaar voor vragen. Geplande groepsbijeenkomsten, activiteiten of evenmenten worden uitgesteld of afgelast. We zoeken in deze uitzondelijke periode naar manieren om signalen te registreren en gaan daarover in overleg met partners en andere organisaties. Samen met partners zullen we ook onderzoeken of we alternatieven kunnen aanbieden, waarbij mensen niet in groep hoeven samen te komen.  We laten de mensen in onze projecten en buurtwerkingen niet in de steek en zullen de komende dagen onderzoeken hoe we hen het best van dienst kunnen zijn.


Meer informatie over coronavirus

  • Raadpleeg www.info-coronavirus.be voor de juiste informatie die doorlopend bijgewerkt wordt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.
  • Meertalige info over de voorzorgsmaatregelen en de maatregelen die sedert 18 maart gelden om verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden.
  • Blijf thuis als je je ziek voelt (koorts, hoest, ademhalingsproblemen).  Contacteer de huisarts telefonisch en ga niet in een wachtzaal zitten.
  • Stel bezoekjes aan kwetsbare groepen (ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen) uit.  De facebookgroep 'Verspreid geen virus maar solidariteit' verzamelt tips, downloadbare kaartjes en affiches om de 1 op 1-solidariteit met deze kwetsbare groepen te stimuleren.

De situatie wordt permanent opgevolgd. Indien nodig wordt de periode verlengd of worden aangepaste maatregelen genomen.

terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder