U bent hier: Nieuws » Nog veel vragen bij heropstart scholen

terug naar overzicht

Nog veel vragen bij heropstart scholen

thumbnail
Op 2 juni kan het kleuteronderwijs herstarten en vanaf 5 juni zijn ook àlle lagere school leerlingen weer welkom op school.  Voor veel leerlingen is dit geen dag te vroeg. Aws, Joviale en Maylie tonen hun studeerplek van de afgelopen weken tijdens corona. Met de heropstart van de scholen zijn echter niet alle problemen van de baan.

Aws maakte z’n taken op school
Aws zit in het eerste leerjaar. Hij heeft thuis een oudere en een jongere zus. Mama en papa spreken nog niet zo goed Nederlands. Tijdens de beginweken van corona bleef Aws thuis, maar later is hij dan af en toe naar de opvang in school geweest om daar te werken aan zijn taken voor school.
 

werkplek jovialeJoviale kreeg werkblaadjes
Joviale is de jongste in een gezin met 3 kinderen. Ze zit in het derde leerjaar. Zij heeft thuis aan haar schooltaken gewerkt. Via de school kreeg ze haar werkblaadjes thuis op papier.
 

Maylie gaat ondertussen naar school

Maylie zit in het eerste leerjaar. Ze heeft geen broers of zussen. Mama is Franstalig en vindt het niet altijd even gemakkelijk om te helpen met haar dochter. De eerste weken van corona ging Maylie naar de opvang, omdat de mama moest werken. Ze bleef daarna ook enkele weken thuis en werkte verder aan haar schooltaken. Sinds 15 mei mag ze weer naar school.

 


studeerplek maylie

 

Vragen bij heropstart

Scholen stellen momenteel draaiboeken op om alles logistiek georganiseerd te krijgen. Dit vraagt enorm veel inspanningen.
 
Brugfiguren Veerle en Anje merken dat er toch nog veel onduidelijk is.  Ieder kind mag dan theoretisch wel weer welkom zijn op school, maar hoe krijg je je kind op school als er nog geen busvervoer is en je geen andere vervoersmiddelen hebt?  En wat als ouders omwille van schrik voor besmetting hun kinderen thuislaten?  Wat zijn dan de gevolgen?
 
 
 

De impact van een lange schoolonderbreking

Met de heropstart van de scholen zijn echter niet alle problemen van de baan.  De lange schoolonderbreking zal gevolgen hebben. Leerachterstand is daarin een belangrijke, maar niet de enige factor.  Wat is de impact van wekenlang vriendjes moeten missen, van oplopende stress thuis, van het gebrek aan spelen en ontspanning op de (mentale) gezondheid van onze jeugd?  Ongetwijfeld zijn er kinderen die  binnen het systeem van afstandsonderwijs floreerden en in staat waren om zelfstandig, op eigen tempo hun taken af te werken.  Maar voor kinderen die al voor corona moeite hadden en thuis niet konden rekenen op de nodige ondersteuning, is de kans op toename van leerachterstand groot.
 

Gedifferentieerd onderwijs: de nieuwe norm?

Heel wat scholen experimenteerden de afgelopen weken met nieuwe onderwijsmethodieken binnen het afstandsonderwijs. Met valkuilen, maar ook kansen om op maat te werken voor elke leerling. Ze deden verhoogde inspanningen om kinderen in een kwetsbare positie te bereiken en aan boord te houden. Wordt gedifferentieerd onderwijs het nieuwe normaal?
We komen in een nieuwe fase waarin beleid en scholen worden uitgedaagd om na te denken over hoe de gemiste leerstof kan ingehaald worden, maar ook hoe de school terug een veilige plek kan zijn om met leeftijdsgenoten samen te leren én te leven. 
 
Vanuit onze contacten blijven we met Samenlevingsopbouw de stem binnen brengen van kwetsbare gezinnen in het onderwijsdebat.
 
tekst awstekst jovialetekst maylie
terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder