U bent hier: Nieuws » Avelgemse scholen op weg naar een onderbouwd armoede-en kostenbeleid

terug naar overzicht

Avelgemse scholen op weg naar een onderbouwd armoede-en kostenbeleid

thumbnail

“De oplossing ligt niet enkel in het ondersteunen van de kwetsbare gezinnen.  Ook de school zelf kan acties ondernemen om de situatie van deze kinderen en hun ouders te verbeteren.”

 

Aan het woord is Veerle, sedert een drietal jaar actief als brugfiguur in Avelgem.

De basisscholen voelden aan dat ze niet voldoende gewapend waren om sociale problemen in de klas aan te pakken. “Zeker als het om financiële problemen gaat, is er bij leerkrachten en directies een grote aarzeling om het gesprek aan te gaan”, weet Veerle. 

Dit signaal van de scholen was de aanleiding voor de gemeente om van start te gaan met een brugfiguur.  Iemand die de link kon maken tussen de school, de gezinnen en de hulp-en dienstverlening in de gemeente.

 

Het vertrouwen winnen

Ondertussen heeft Veerle het vertrouwen gewonnen van zowel de gezinnen als  de scholen. Die laatste erkennen de meerwaarde van haar inzet: “Als brugfiguur staan wij steeds aan de kant van mensen in een kwetsbare positie. Ik kan een moeilijke brief van de directie wel eens uitleggen aan de ouders. Maar als het vertrouwen bij de school er is, kan ik ook naar de directeur stappen om dat probleem aan te kaarten. Dan bekijken we samen hoe we de brief aanpassen, zodat élk gezin ze kan lezen. Op die manier kan je als brugfiguur invloed uitoefenen op het beleid van de school.”

Maar die stap kan je niet vanaf de eerste dag zetten. “Mij heeft dat twee jaar gekost”, geeft Veerle toe. “Doordat ik permanent win-win-situaties heb gecreëerd is dat vertrouwen er en besloten  een aantal scholen nu zelfs om een gezamenlijk traject rond armoede op te zetten, gebaseerd op de methodiek van STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen).”

 

Schoolteams armoedevaardig maken

“Bij armoede kunnen we niet blijven stilzitten. We moeten als school het verschil maken”, haalt Heidi Vannieuwenhuyze, één van de betrokken directeurs, aan. Om dat op een goede manier te doen, is een sterk onderbouwde en gedragen visie op armoede onontbeerlijk. En laat het structureel werken aan het schoolbeleid nu ook precies één van de kerntaken van een brugfiguur zijn, waarop Samenlevingsopbouw meer wil inzetten. “Onze doelstellingen en die van de scholen kwamen gelijktijdig mooi samen, waardoor we de handen in elkaar sloegen en in  september 2020 met het traject van start gingen.”

Op het eind van het STOStraject ligt er een actieplan op tafel en hebben de scholen een goed doordacht armoede- en kostenbeleid. Het schoolteam wordt ‘armoedevaardig’ en de financiële zorgen verminderen voor zowel de school als de ouders.

 

Startschot met getuigenis van ervaringsdeskundige

In Avelgem werd het startschot van het traject gegeven met een pedagogische studiedag over armoede voor de 5 vrije basisscholen. De kortfilm ‘Take good care of my baby’ en  de getuigenis van een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting maakten de problematiek van kansarmoede tastbaar.  Er kwam bij de deelnemers een grotere bewustwording over wat armoede met iemand gevoelsmatig doet, de zogenaamde ‘binnenkant van armoede’: “Als ik nu uitstappen plan, dan denk ik aan de getuigenis. Ik probeer creatief te zijn en de kosten zo laag mogelijk te houden, ” getuigt kleuterjuf Els. “Heel wat vooroordelen, waarop ik ook mezelf betrapte, werden doorprikt.  We kregen concreet bruikbare tips voor de omgang met mensen in een kwetsbare situatie.”

 

stos

De schoolfoto bepaalt de prioriteiten voor de toekomst

Als volgende stap in het traject stelt iedere school een werkgroep samen.  In de werkgroep zitten de directeur, iemand van het zorgteam, leerkrachten, een ouder en de brugfiguur. De werkgroep zal in de komende maanden een schoolfoto opmaken waarin positieve punten en werkpunten op vlak van armoede- en kostenbeleid opgelijst worden. Om tot die foto te komen worden momenteel zowel leerkrachten als ouders bevraagd .  De werkgroep verzamelt ook relevante objectieve gegevens en analyseert bestaande documenten. Op basis van al dit materiaal kan de groep dan prioriteiten vastleggen. Op het einde van dit schooljaar worden die verder uitgewerkt en heeft iedere school een plan met concrete acties.

“Het is enorm boeiend om als brugfiguur mee betrokken te zijn in de werkgroepen. Met mijn ervaring kan ik hen ondersteunen bij o.a. het uitstippelen van het traject, het bevragen van de ouders, het mee helpen nadenken over concrete acties,…" vertelt een enthousiaste Veerle.

 

Wil je ook een STOS-traject voor jouw school? Neem een kijkje op www.aanpakschoolfacturen.be .

 

Dit artikel werd geschreven met ondersteuning van SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

 

Op de foto zien we brugfiguur Veerle samen met de kleuters van Kleuterschool De Buitenkans. Huis van het Kind, alle Avelgemse basisscholen en de brugfiguur hebben een actie opgezet in het kader van de Warmste Week. De kleuters en leerlingen maakten een warme kinderwens voor alle bewoners van de woonzorgcentra in de gemeente.

terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder