U bent hier: Nieuws » De vruchten van jarenlange samenwerking in Houthulst

terug naar overzicht

De vruchten van jarenlange samenwerking in Houthulst

thumbnail

Brugfiguur Anje zag de voorbije jaren de sociale problemen toenemen in Houthulst.  Dat had  z’n weerslag op de scholen. Naast kansenongelijkheid in het onderwijs is ook de toegankelijkheid van diensten in kleine landelijke gemeentes zoals Houthulst een probleem. 

“Naast het OCMW heb je in Houthulst de mutualiteiten, de vakbond … en dat is het.” 

 

Anje kreeg het eerste semester van dit schooljaar bijna de helft meer vragen om langs te gaan bij  kwetsbare gezinnen:

“Dankzij de goede samenwerking en alertheid van het OCMW en de scholen stromen de aanmeldingen binnen. De zorgcoördinator stuurt de hulpvragen van gezinnen dit schooljaar sneller door.  Enerzijds omdat er door corona een grotere gevoeligheid is voor situaties van armoede, maar ook omdat de hulp van een brugfiguur echt aanvullend werkt. Omdat de instroom van gezinnen van vreemde origine in plattelandsgemeente Houthulst relatief nieuw is, vraagt dit een andere aanpak,  wat maakt dat de scholen onze extra inzet enorm waarderen.”

De werking van de voorbije jaren begint vruchten af te werpen. Vroeger was er geen regelmatig overleg met de zorgcoördinatoren, nu is er met iedere school de afspraak dat dit wel frequent wordt georganiseerd. Op de agenda staat de opvolging van de gekende gezinnen, maar ook nieuwe, voorheen onbekende situaties worden er besproken. 

 

Huisbezoeken

Maar hoe kom je nieuwe situaties op het spoor?  Anje spendeert veel tijd aan huisbezoeken bij gezinnen waar de school problemen vermoedt.

 “De directeur of de zorgleerkracht vraagt aan gezinnen of het goed is dat wij contact met hen opnemen. Ik probeer dat steeds positief aan te pakken. Het werkt niet als je het gesprek opent met ‘Ik hoor dat jullie problemen hebben met die of die dienst’. Het OCMW van Houthulst heeft onderwijscheques. Ik bel dan met het voorstel langs te komen om te kijken of zij daar recht op hebben. Dat is de intro, maar dan doe je een babbel: ‘Lukt het hier? Wat heb je nodig? Ken je die dienst? Zullen we er anders eens een eerste keer samen naar bellen?’ Je helpt mensen voort bij het krijgen waar ze recht op hebben, maar even belangrijk is dat je hen het gevoel geeft dat ze er niet alleen voor staan.”

Corona dwong ons om huisbezoeken te vervangen door telefonische gesprekken en stoepgesprekken. 

 

“Door de strenge maatregelen (dragen van mondmasker, de beperkte duur van het gesprek) mis ik wel de spontaniteit en is er niet de nodige rust of warme sfeer om andere vragen te verkennen, ” zucht Anje.

 

De koude tweede golf

Met de eerste golf van coronabesmettingen in de lente ontstonden er veel warme solidariteitsacties. De problemen met het afstandsonderwijs, zoals het tekort aan laptops voor kwetsbare gezinnen, kwamen veelvuldig in het nieuws.

Anje: “Momenteel is er minder aandacht voor het onderwijs en leeft misschien het idee dat de problemen opgelost zijn, omdat de basisscholen voltijds les kunnen geven.  Nochtans krijgen we signalen van schooldirecteurs dat kinderen zich tijdens de tweede golf moeilijker kunnen concentreren en dat de nood aan bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding erg hoog blijft.  Het CLB kreeg met de contacttracing een extra opdracht, waardoor scholen minder op hun hulp kunnen rekenen. Ook logopedisten zijn overbevraagd, waardoor kinderen met leerproblemen op de wachtlijst terecht komen. We krijgen heel wat bezorgde reacties van maatschappelijk werkers van het OCMW dat brieven en betalingen ongeopend blijven en problemen zich dreigen op te stapelen.  Mensen verdwijnen van de radar, zijn het beu, hebben geen energie om uit hun huis te komen en isoleren zich met de koude winterdagen. “

Daarbij komt ook nog de angst en de druk bij vooral alleenstaande ouders om niet ziek te worden.  Want wat als je je inkomen verliest of opgenomen moet worden in het ziekenhuis?  Wie zal er dan voor de kinderen zorgen?

 

Blijven volhouden

Het werk van een brugfiguur is vooral een kwestie van volhouden en op pad gaan. Als brugfiguur moet je vertrouwen opbouwen en “aanklampend” werken.

Anje: “Ook nu blijf ik zoveel mogelijk contact houden met zowel de gezinnen als de scholen.  Ik zorg ervoor dat ik regelmatig aanwezig ben op de school en hou de school op de hoogte van de ondersteuning die we bieden aan de gezinnen. Iedere week stuur ik een ‘oe ist?-berichtje’. Indien nodig telefoneer ik of ga ik langs om samen een oplossing te zoeken voor hun vraag of probleem.”

Door aanklampend te werken win je het vertrouwen bij de gezinnen en kan je ook hun belangen verdedigen bij hulp -en dienstverlening en de scholen.  Veel van de gezinnen hebben immers geen stevig sociaal netwerk. 

“Wij proberen zonder vooroordelen naar de gezinnen te stappen, soms naïef te geloven in verandering, kleine succesjes te benoemen en kansen te blijven geven, ” zegt Anje met overtuiging.

 

schoolkindAnje haalt een concrete situatie aan: “Zo was er een kind dat jarenlang in een heel onstabiele woonsituatie leefde.  Op korte tijd moest ze, samen met haar mama, vier keer verhuizen uit Houthulst en iedere dag met de bus of met hulp van de zorgleerkracht naar school gaan. Wat haar steeds wonderwel lukte.  Het meisje was door de situatie vaak moe, te laat en sprak de juf vaak tegen.” Anje kaderde het gedrag door de thuissituatie uit te leggen aan de school en probeerde hen breder te laten kijken dan naar het concrete gedrag.  Het meisje kreeg meer krediet en positieve aandacht op school. “Door blijvende ondersteuning en met hulp van de woonwinkel zijn we erin geslaagd om een structurele woonoplossing te vinden.  Het gezin woont nu in een mooie gerenoveerde sociale woning in Houthulst met een aparte meisjeskamer, ” vertelt Anje trots.  Na vier jaren met veel tegenslagen is er nu eindelijk zicht op een echte thuis voor zowel de mama als haar dochter, wat de ontwikkelingskansen van het meisje alleen maar ten goede kan komen.

 

Houthulst doet het zelf

De brugfigurenwerking in Houthulst staat op een kantelpunt.  Anje was 13 jaar werkzaam in de gemeente, maar besliste om een nieuwe wending te geven aan haar carrière.  In 2021 blijft ze het thema kinderarmoede behartigen, maar dan als medewerker bij Stichting Pelicano.

De door Samenlevingsopbouw geïnitieerde werkingen zoals de brugfigurenwerking, maar ook de oudergroep ‘sterke mama’s’, zullen door een maatschappelijk werker binnen het OCMW verdergezet worden.  Zij zal geen individuele dossiers opvolgen, maar krijgt de tijd om, net zoals Anje jaren deed, pro-actief te werken.

 

Directeur Jeroen Desender van VBS Houthulst:

 

"In de afgelopen jaren hebben we de samenwerking met het OCMW zien groeien! De drempel voor gezinnen is lager geworden en ze vinden sneller de weg. Dankzij Anje als brugfiguur vonden wij als school ook sneller de weg naar het OCMW, een win-win voor alle partijen."

 

Dit artikel kwam tot stand met ondersteuning van SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder