U bent hier: Nieuws » Start van Digipunt in Roeselare

terug naar overzicht

Start van Digipunt in Roeselare

thumbnail

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis beperkten we onze fysieke contacten en verkenden we noodgedwongen de digitale wereld. Ook de medewerkers van de Kom-Af in Roeselare schakelden over naar een permanentiesysteem, waar digitale media een essentieel onderdeel van vormden. In april schakelen ze nog een versnelling hoger met de lancering van een Digipunt.  Bezoekers zullen er terecht kunnen met al hun vragen rond gebruik van digitale communicatiemiddelen.Lieze: “We merkten dat digitale media in veel gevallen drempelverlagend werken. Bezoekers gaven aan dat een chatgesprek meer comfortabel aanvoelde dan een telefoontje. En hoewel heel wat bezoekers actief zijn op sociale media werd al snel duidelijk dat hun apparatuur niet steeds geschikt was. Het voeren van lange chatgesprekken verloopt moeilijker op een smartphone dan via een computer.”


Hoe hielpen jullie bezoekers van wie de apparatuur ontoereikend was?

Dimi: “Het Welzijnshuis van Roeselare zette, via de federale coronamiddelen, sterk in op de toegang tot digitale technologie. We hielpen bezoekers van de Kom-Af bij het invullen van een aanvraag. Op die manier kregen toch een tiental bezoekers positief advies om een computer aan te schaffen of meer kwaliteitsvolle apparatuur aan te kopen..“


De toegang tot een laptop is één iets, hoe werken jullie ook aan de digitale vaardigheden?

Dimi: “De vraag naar opleiding en ondersteuning om met het toestel te werken neemt alsmaar toe. Door corona sloten heel wat fysieke loketten en was hulp -en dienstverlening minder vlot bereikbaar.  Bezoekers wisten bijvoorbeeld niet hoe en waar ze online officiële documenten konden vinden.  In december boksten we daarop een korte vorming ineen om te leren inloggen met de Its Me app, een eenvoudige manier om je officiële documenten snel te raadplegen en af te drukken. Gezien de nood en de interesse zullen we deze vorming in het voorjaar van 2021 herhalen.   Maar er leven nog veel andere vragen zoals:

  • Hoe verander ik de instellingen van mijn pc?
  • Hoe maak ik een nieuwe map aan op mijn pc?
  • Hoe installeer ik een app op mijn smartphone?
  • Hoe zoek ik iets op het internet?
  • Hoe bewaar ik een administratief document met mijn smartphone?           
  • Hoe typ ik in Word?

Tot op vandaag hielpen we mensen individueel met deze vragen, 1 op 1 en dus nog niet op een structurele of methodisch goed doordachte wijze.  ”

 

Met het Digipunt proberen jullie nu een leemte te vullen in het vormingsaanbod in Roeselare?

Lieze: “Klopt, want ondanks het ruime aanbod in Roeselare merken we dat burgers in kwetsbare posities onvoldoende de weg vinden naar dit aanbod en dat het onvoldoende is afgestemd op hun noden.

  • Er zijn emotionele drempels: ze voelen zich geen onderdeel van (de doelgroep van) de organisatie in kwestie. De stap naar deze aanbieders is heel groot.
  • Er zijn praktische drempels: een engagement voor een langdurige lessenreeks is te groot.  Onze doelgroep haakt vaak ook af op het tempo en de veelheid aan info die op hen af komt.
  • Er is een financiële drempel: zelfs met het gebruik van een vrijetijdspas is het aanbod van een opleiding of vorming te duur.

digipunt roeselareMet het Digipunt willen we die drempels wegwerken. We bieden een antwoord op de vele urgente, “ad-hoc” vragen waar mensen mee zitten. Want meestal is er geen sprake van een achterliggende vormingsnood. Mensen verwachten een snel en pasklaar antwoord. Er is dus vooral nood aan een laagdrempelig aanspreekpunt. Ons aanbod werkt zonder inschrijvngen en is gratis. Vanaf 8 April opent het Digipunt tweewekelijks op donderdagnamiddag van 13 tot 16 uur. Er is steeds een professional die de vragen behandelt, maar we zullen ook vrijwilligers inschakelen om de werking te versterken. Op langere termijn willen we dat het Digipunt deel gaat uitmaken van het basisaanbod van RSLopPost, de nieuwe plek in Roeselare waar ontmoeting, talentontwikkeling en sociale innovatie centraal staan.”


Het ontbreekt mensen niet alleen aan ‘technische kennis’?

Dimi: "Wie zich 'offline' in een sociaal en economisch kwetsbare positie bevindt, neemt die kwetsbaarheid 'online' ook mee. We willen de bezoekers ook leren oplossingsgericht om te gaan met de problemen die men online tegenkomt, kritisch en selectief te kijken naar de informatie-overload en te reflecteren over hun eigen online gedrag." 


Doen jullie ook aan beleidswerk?

Lieze: “Dat is zeker de bedoeling. We willen luisteren naar de drempels die de bezoekers van het Digipunt ervaren.  Met de werkgroep ‘Ons Gedacht’ zullen we signalen rond digitalisering bespreken en beleidsvoorstellen formuleren. Samen werken we aan oplossingen voor de digitale kloof en bestrijden we digitaal analfabetisme.

 

Volg hier de activiteiten van het Digipunt.

terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder