U bent hier: Nieuws » Hoe pakken we de energetische renovatie van de private huurmarkt aan?

terug naar overzicht

Hoe pakken we de energetische renovatie van de private huurmarkt aan?

thumbnail

Na een adviesgesprek met Samenlevingsopbouw en het Energiehuis besliste de eigenaar van een private huurwoning in Houtem (Veurne) om buitenmuur-en spouwmuurisolatie aan te brengen aan zijn woning. Hij kreeg begeleiding om de huur-en isolatiepremie aan te vragen en ook de huurder kreeg advies over de verluchting van de woning en waterbesparing. Een mooi voorbeeld van hoe 'ontzorging' en begeleiding van verhuurders en huurders kan leiden tot kwaliteitsverbetering en energiezuiniger maken van private huurwoningen.

 

 

 

Energieke Dorpen

De doelstelling van het project Energieke Dorpen* (www.wijzijnenergiek.be) is woningen energiezuiniger maken én meer hernieuwbare energie produceren. Samenlevingsopbouw zorgt ervoor dat ook bewoners met minder middelen mee zijn in dit verhaal. Mensen die een woning huren op de private huurmarkt hebben weinig mogelijkheden om zelf hun woning energiezuiniger te maken, dus beslisten we om in rechtstreeks contact te treden met de eigenaar van de huurwoning.

De gemeente stuurde een brief naar alle eigenaars van private huurwoningen in Houtem. Erna belde Samenlevingsopbouw in opdracht van de gemeente naar de eigenaars om een adviesgesprek aan te bieden rond de regelgeving, premies en andere steunmaatregelen. Binnen het project was er door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een warmtefoto genomen van alle woningen, waarop het warmteverlies van de woning voor de verwarmde ruimtes mooi zichtbaar was.

 

Premies zijn te weinig gekend

isolatiePhilippe, verhuurder van een woning in Houtem, was meteen geïnteresseerd in een gesprek. De renovatiecoach van het Energiehuis Westhoek kwam op bezoek en gaf heel wat tips om de woning aan te pakken. Philippe gaf aan dat hij graag het plafond en de muur van de garage wou isoleren en spouwmuurisolatie wou aanbrengen. Aangezien de huurder een beperkt inkomen had, kwamen de werken in aanmerking voor de Vlaamse huur-en isolatiepremie.

De werken werden door de aannemer van de eigenaar uitgevoerd en de vzw Duinenwacht vroeg als projectpromotor de huur-en isolatiepremie aan. Er werd ook een energiescan uitgevoerd. Een aantal vochtproblemen in de woning bleken vooral te maken te hebben met het ophangen van de was binnenshuis. Aangezien er ook een hoge waterfactuur was, stelde het OCMW voor om door de watermaatschappij een waterscan te laten uitvoeren.

Tijdens de coronaperiode waren geen huisbezoeken mogelijk, maar toch bleven we telefonisch in contact met Philippe en met de huurder om de werken op te volgen en hen verder te begeleiden.

We ondervonden in dit project dat de bestaande dienstverlening van de Woonwinkel en het Energiehuis te weinig gekend zijn bij de private verhuurders. Ook de premies en andere financiële stimuli zijn niet gekend. Wat blijkt te werken is het opbouwen van een vertrouwensband en het proactief blijven opvolgen van de verhuurder en huurder van de woning.

 

Garandeer woonzekerheid en betaalbaarheid voor de huurder

Philippe heeft ook een woning in Menen, waar een verbeteringspremie voor private huurwoningen bestaat. De eigenaar heeft recht op een premie voor renovatiewerken, op voorwaarde dat de huurprijs maximaal 2% stijgt en de huurder 9 jaar lang in de woning kan blijven. Dit is een mooi voorbeeld van hoe je woningen energie- en klimaatvriendelijker kunt maken, terwijl je bovendien de betaalbaarheid en woonzekerheid voor de private huurder garandeert. Een stap in de richting van een sociaal-rechtvaardige energie-en klimaattransitie!

 

Mieke Van Poucke, Opbouwwerker Energiearmoede Westhoek, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

logo's partners 


*Energieke Dorpen is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de steden Diksmuide, Poperinge en Veurne in samenwerking met de experten van Samenlevingsopbouw, Basbouwen en Impact. Ze ontvangen hiervoor steun van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland www.vlaanderen.be/pdpo. Het project heeft twee grote doelstellingen: woningen energiezuiniger maken én meer hernieuwbare energie produceren. Het is een participatief traject waarin de bewoners van het dorp een actieve stem krijgen.

terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw
Katelijnestraat 27B 8000 Brugge

Maatschappelijke zetel: Torhoutsesteenweg 100A 8200 Brugge
Ondernemingsnummer BE0429.735.932 – RPR Brugge

tel: 050 39 37 71
e-mail: info.west-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be

Lees de privacyverklaring van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Volg ons op  en