U bent hier: Over ons » Bestuur en centen

Bestuur van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Samenlevingsopbouw is een vzw met een bestuursorgaan voor het beheer en het aansturen van de organisatie. Een algemene vergadering bekrachtigt jaarlijks de grote lijnen.
In het bestuursorgaan zetelen mensen met een hart voor samenlevingsopbouw en met ervaring op aangesneden thema’s.

BESTUURSORGAAN

Luc de Smedt
Ward Dumoulin
Luc Hongenaert
Trui Timperman
Anne Vandermeulen
Jean-Marie Viaene, voorzitter

CENTEN

Samenlevingsopbouw heeft jaarlijks een budget van ongeveer 1.600.000€ nodig. Daarmee worden medewerkers en projecten betaald. Het is een ganse opdracht om dit budget jaarlijks bijeen te krijgen. Vaste financierders zijn: de Vlaamse overheid met een enveloppe (Minister van Welzijn – decreet maatschappelijk opbouwwerk) en de Provincie West-Vlaanderen (Departement Welzijn – impulsprojecten). We maken ook financiële afspraken met gemeenten en OCMW’s, met sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoren voor bijkomende tewerkstelling, en om ons budget rond te krijgen. Aanvullend dienen we projectdossiers in bij allerlei instanties die een steen kunnen bijdragen.

moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder