U bent hier: Over ons » Bestuur en centen

Bestuur van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Samenlevingsopbouw is een vzw met een raad van bestuur voor het beheer en het aansturen van de organisatie. Een algemene vergadering bekrachtigt jaarlijks de grote lijnen.
In de raad van bestuur zetelen mensen met een hart voor samenlevingsopbouw en met ervaring op aangesneden thema’s.

RAAD VAN BESTUUR
Ward Dumoulin, voorzitter
Myriam Deroo, secretaris

Bestuursleden:
Luc Hongenaert
Marie Van Looveren
Katrien Vandeputte
Luc de Smedt
Benoit Sintobin
Marc Vermeulen
Jean-Marie Viaene


CENTEN
Samenlevingsopbouw heeft jaarlijks een budget van ongeveer 1.600.000€ nodig. Daarmee worden medewerkers en projecten betaald. Het is een ganse opdracht om dit budget jaarlijks bijeen te krijgen. Vaste financierders zijn: de Vlaamse overheid met een enveloppe (Minister van Welzijn – decreet maatschappelijk opbouwwerk) en de Provincie West-Vlaanderen (Departement Welzijn – impulsprojecten). We maken ook financiële afspraken met gemeenten en OCMW’s, met sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoren voor bijkomende tewerkstelling, en om ons budget rond te krijgen. Aanvullend dienen we projectdossiers in bij allerlei instanties die een steen kunnen bijdragen.

moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder