U bent hier: Dienstverlening en werk » Zorgnetwerken en armoedebestrijding - Avelgem, Ieper, Poperinge

Zorgnetwerken en armoedebestrijding - Avelgem, Ieper, PoperingeWhat's in a name?

Het leven op het platteland vormt niet alleen voor senioren een risico, ook maatschappelijk kwetsbare gezinnen dreigen door het wegtrekken van diensten en het afbrokkelen van sociale netwerken uit de boot te vallen. Zorgnetwerken kunnen via de inzet van vrijwilligers deze personen dichtbij en op een laagdrempelige manier ondersteunen. Via het opnemen van een signaalfunctie kunnen bovendien noden en problemen opgevangen worden, kan hier een oplossing voor gezocht worden en wordt de dienstverlening zo weer een stukje dichter bij de mensen gebracht.
Naast het concrete praktijkwerk worden overkoepelende initiatieven genomen in functie van ondersteuning zorgnetwerken (zie fiche uitwisselingstafel zorgnetwerken) en beleidswerk met het oog op een structureel beleidskader en bijhorende financiering voor zorgnetwerken. Meer informatie ook op www.avelgem.be

Wat doen we?

 Het project "zorgnetwerken en armoedebestrijding" had volgende doelstellingen:

  • We willen kwetsbare gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunen via vrijwilligers die zich inzetten tijdens ontmoetingsmomenten, kookactiviteiten, voorlezen bij kleuters en huiswerkbegeleiding binnen een zorgnetwerk. Om deze initiatieven zo goed mogelijk uit te bouwen, schakelen we een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting in.
  • We willen via een wetenschappelijk onderzoek zorgnetwerken in Vlaanderen inventariseren en de rol van zorgnetwerken in het kader van armoedebestrijding op het platteland in beeld brengen.
  • We willen lokale besturen informeren, inspireren en sensibiliseren over zorgnetwerken.
  • We willen via de ontwikkeling van ondersteunend materiaal bestaande en nieuwe zorgnetwerken op weg helpen om in hun gemeente te werken rond armoedebestrijding via zorgnetwerken.
  • We streven naar een duurzame verankering en betoelaging voor zorgnetwerken via een adviesgroep op Vlaams niveau.

Actueel

Dit project is afgerond. Beknopt verslag vindt u op pagina's 82-101 van het draaiboek zorgnetwerken.

Hier vindt u het onderzoeksrapport van Howest over "zorgnetwerken en armoedebestrijding".

Partners

OCMW Avelgem
OCMW Poperinge
OCMW Ieper
ZOHRA
Dorpsdienst NESTOR
Netwerk Dorpen
Cera
HOWEST

<< Terug naar overzichtmoet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder