U bent hier: » Wie Online 2017

Wie Online 2017What's in a name?

Meer en meer hulp- en dienstverlening verloopt via digitale weg. Momenteel is deze digitale dienstverlening nog een optionele aanvulling, naast de courante manier van werken. Maar dat op termijn een digitale dienstverlening wellicht de norm wordt, zal voor niemand een verrassing zijn. Op verschillende niveaus zien we deze digitale tendens naar voor schuiven (Vlaams, Federaal, stedelijk / gemeentelijk). 

Digitale evoluties bieden zonder meer heel wat mogelijkheden op vlak van hulp- en dienstverlening. Zeker in landelijke context, waar diensten veelal wegtrekken naar centrumsteden. Dit zorgt voor een moeilijke bereikbaarheid van deze diensten, in eerste instantie  voor kwetsbare groepen met een beperkte mobiliteit. Digitale toepassingen kunnen deze fysieke afstand helpen overbruggen. Daarenboven bieden sociale media en digitalisering een extra kans op het vergroten of versterken van het sociaal netwerk: virtuele ontmoeting als aanvulling op reële ontmoeting. Maar voor kwetsbare groepen is dit niet altijd evident. Zij hebben immers niet altijd toegang tot digitale media of hebben onvoldoende vaardigheden onder de knie.

Dankzij de middelen van BLM Genk, Wie Online kunnen we in twee van onze bestaande projecten ‘Ouders in actie’ en ‘Buurtopbouwwerk Harelbeke’ in het najaar 2017  vorming voorzien. De vormingen worden afgestemd op de noden van de deelnemers aan de projecten. Het project wil vooral de focus leggen op het leren werken met de eigen toestellen (laptop, tablet, smartphone,…) en dit zowel naar toepassingen  m.b.t. hulp-en dienstverlening  als m.b.t. het uitbouwen van een sociaal netwerk en de eigen leefwereld. Tenslotte wil het project ook knelpunten van de toenemende digitalisering voor kwetsbare groepen in kaart brengen.

 

Partners

Projectpartners Ouders in Actie (Lokaal Bestuur Reselare, CAW, VDAB, W², ACV, CC De spil + PC’s ter beschikking via Koning Boudewijnstichting Close The Gap)

Projectpartners buurtopbouwwerk Harelbeke: Lokaal Bestuur Harelbeke en Welzijnsschakel De Spie

Wie Online, BLM Genk  (www.wie-online.be)

<< Terug naar overzichtmoet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder