U bent hier: Dienstverlening en werk » Zorgzame buurten: "minder mazen, meer net"

Zorgzame buurten: "minder mazen, meer net"Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, vereenzaming bij jong en oud, de samenleving die steeds meer individualiseert, stijgende zorgvragen, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden… zorgen ervoor dat meer mensen in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glippen. Een stijgend aantal mensen in een kwetsbare positie, met zorgbehoeften…  wil zijn leven zelfstandig thuis organiseren. Een zorgzame buurt is hierdoor van toenemend belang. Dit zijn buurten waarin een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn ervoor kunnen zorgen dat de persoon met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Het is dé plaats waar ontmoeting, oog voor mekaar en professionele omkadering een warme leefomgeving creëren waar iedereen kwaliteitsvol kan wonen. Met het project “Zorgzame buurten: minder mazen, meer net” willen Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Samenlevingsopbouw RIMO Limburg de komende jaren (tot eind 2021) inzetten op het realiseren van meer zorgzame buurten. We doen dit in samenwerking met VVSG,  Cera, Fonds dr. Daniel De Coninck en Porticus. 

Aan de basis van het project ligt de ambitie om in te zetten op alle functies van buurtgerichte zorg. Door het opzetten van die praktijkwerking van buurtgerichte zorg in verschillende pilootgemeenten ontwikkelen we methodieken en werkwijzen waarbij we het theoretisch concept van zorgzame buurten proberen te vertalen naar de dagelijkse realiteit. In West-Vlaanderen zijn de pilootgemeenten Moorslede en Deerlijk. De resultaten en processen monitoren en documenteren we met oog voor cruciale DNA - kenmerken. We verwerken dit in ondersteunende instrumenten om de kwaliteitsvolle uitrol in zo veel mogelijk andere gemeenten te inspireren en ondersteunen. We zetten hiertoe leertrajecten op in andere gemeenten en werken hiervoor ook nauw samen met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

 

Om onze activiteiten systematisch te onderbouwen laten we ons bijstaan door experten en wetenschappers die instaan voor visitatie, wetenschappelijke reflectie en inbreng van expertise.  Daarnaast zal er ook onderzoek gebeuren naar financieringsmechanismen als bevorderende of belemmerende factor voor intersectorale samenwerking op micro-, meso- en macroniveau.

 

Kenmerken van een zorgzame buurt

 

In een zorgzame buurt:

  • voelt iedereen zich thuis, ook kwetsbare mensen, personen met een zorgbehoefte, …
  • zijn er kansen voor ontmoeting
  • helpen buurtbewoners elkaar
  • is er professionele hulp dicht bij huis
  • is het zorgaanbod afgestemd op elkaar en op de noden van de buurt
  • is er aangepaste publieke ruimte en huisvesting

 Buurtgerichte zorg als organisatiemodel

 

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om op weg te gaan naar zorgzame buurten. We onderscheiden in dit model acht functies of werkpistes:

 

 

 

 Buurtgerichte zorg brengt een proces op gang en stimuleert lokale samenwerking met alle actoren, kort bij de burgers. Het leggen van verbindingen vormt de basis. 

 

Meer informatie, lees:

http://www.kenniscentrumwwz.be/sites/default/files/bijlagen/VisietekstBuurtgerichteZorg.pdf

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/inspiratienota%20Zorgzame%20Buurt.pdf

<< Terug naar overzichtMedewerkers aan dit project

Mélodie Coudron

Functie :  Opbouwwerker
Telefoon :  051 24 29 28
GSM :  0487 32 28 14
Email :  melodie.coudron@samenlevingsopbouw.be
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder