U bent hier: Leefbaarheid » Buurtwerking Centrumwijk Harelbeke

Buurtwerking Centrumwijk HarelbekeWat

Het centrum van Harelbeke wordt in de kansarmoedeatlas West-Vlaanderen aangeduid als kwetsbare buurt. De wijk verdient een duurzaam toekomstperspectief waar het goed leven en wonen is voor iedereen. Lokaal bestuur, diensten en organisaties én bewoners worden uitgedaagd om na te denken over de troeven van de wijk en de reële noden van specifieke kwetsbare groepen.

Rode draad doorheen de werking is ontmoetingskansen creëren, netwerken versterken en de dienstverlening dichter bij de mensen brengen.

We zetten in op:

  • laagdrempelige ontmoetingskansen in de buurt: sociale kruidenier, naaiatelier, activiteiten voor gezinnen
  • Het ontwikkelen van een aangepast aanbod voor kwetsbare doelgroepen: zowel nieuwe initiatieven nemen, als uitwisselen over de ervaringen van de doelgroep met bestaande initiatieven zoals fietsbieb, jeugddienst, cultuurcentrum, ...
  • Samenwerking met de lokale partners om concrete oplossingen te formuleren voor collectieve noden

“Dankzij het buurtopbouwwerk krijgen kwetsbare mensen uit de buurt een gezicht en een stem.”


Partners

Huis van Welzijn en Stad Harelbeke, Zorgbedrijf Harelbeke, vzw de Oever - Sociale kruidenier, Welzijnsschakel de Spie, Huis van het Kind Harelbeke …

<< Terug naar overzichtMedewerkers aan dit project

Katrien Laga

Functie :  Opbouwwerker
Telefoon :  051 24 29 28
GSM :  0477 70 66 20
Email :  katrien.laga@samenlevingsopbouw.be

Nieuwsberichten over dit project

de eindejaarsvraagjes - Jan

thumbnail
>

Jan Vervaecke is deelnemer aan de buurttuin en kookgroep van buurtopbouwwerk centrumwijk Harelbeke.

Lees zijn antwoorden op onze eindejaarsvraagjes.

Lees verder >>

Van vinger aan de pols tot zacht breekijzer

thumbnail
>

In de Harelbeekse Centrumwijk gaat Samenlevingsopbouw voluit voor grondrechten, gemeenschapsvorming en de ruimte publiek maken. Daarbij zijn co-creatie en maatwerk sleutelwoorden. 

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder