U bent hier: Dienstverlening en werk » Droomjob - Brugge (en Roeselare)

Droomjob - Brugge (en Roeselare)What's in a name?

Mensen uit de regio Brugge die problemen hebben  om werk te vinden of te behouden, ontmoeten elkaar maandelijks. Het project Droomjob gaat de uitdaging aan om een groep werkzoekenden ondersteuning op maat te bieden en te laten proeven van de job of van de opleiding van hun dromen. Vaak moeten eerst één of meerdere problemen op andere levensdomeinen van de baan vb. huisvesting, gezondheid, het kortgeschoold zijn, persoonskenmerken die toegang tot een werkvloer bemoeilijken, enz. Samenwerking tussen dienstverleners werk-welzijn is daarbij cruciaal.

Ambitie van het project

  • 10 kortgeschoolde langdurig werkzoekenden via een experiment een integrale begeleiding aanbieden i.f.v werk en welzijn. De begeleiding is meestal aanvullend op een bestaande trajectbegeleiding werk en/of welzijn. Zo willen we komen tot een duurzame activering via de sociale economie, via doorstroming naar het reguliere circuit of via een opleiding op maat. Indien nodig en gewenst willen we voor elke deelnemer specifieke vormingen en nazorg op maat garanderen.
     
  • We willen extra inzetten om het lokale vacature-aanbod (in het bijzonder voor kortgeschoolden) samen met de deelnemers in beeld te brengen. We evalueren met hen de jobvereisten, ondersteunen bij het solliciteren en bij opvolging nadien.
     
  • Met de deelnemers en betrokken dienstverleners willen we onze ervaringen bundelen en participatief beleidsaanbevelingen formuleren aan het lokale Brugse beleid. 

Afgelegde weg en publicatie:

Sinds mei 2013 werden maandelijks groepsbijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers wisselden ervaringen uit over hun zoektocht naar een werkvloer. In oktober konden ze hun persoonlijk getuigenis brengen bij hun peters van het project nl. Schepen van Werk en Voorzitter van het OCMW. Om de lokale arbeidsmarkt te verkennen werd ondermeer een bezoek gebracht aan een sociale tewerkstellingsplaats en de lokale werkwinkel in Brugge. Om hun persoonlijk jobdoelwit beter te bepalen werd een oriëntatietraining georganiseerd i.s.m. lokale partner. Een vormingsreeks nodigde  de groep deelnemers uit om zich te buigen over thema’s als communicatie, uitstraling, zelfbeeld, assertiviteit, … In samenwerking met hun dienstverleners en de provincie West-Vlaanderen kreeg elke deelnemer een cliëntoverleg waarbij een stappenplan werd ontwikkeld.  

Het project Droomjob werd in juni 2015 afgesloten met een Toonmoment én de voorstelling van de publicatie ‘OverBruggen. Samenwerken voor werk in Brugge’, met getuigenissen van deelnemers en met een reeks beleidsaanbevelingen. Link http://www.samenlevingsopbouwwvl.be/nl/publicaties/ . Tot eind 2015 werd nog 6 maanden nazorg aangeboden.

Deze aanpak toont ontegensprekelijk resultaten. Samenlevingsopbouw werkt dan ook vanaf 2016 aan de opstart van een nieuw project in Roeselare.

 klik hier voor artikel met meer informatie jpg


Kernpartners:

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Armenvereniging Wieder vzw

Partners:

OCMW Brugge dienst tewerkstelling
CAW Noord West-Vlaanderen
Bijblijfconsulent ACV Brugge - Oostende – Westhoek
Werklozenwerking ABVV Brugge
Vrijwilligerscentrale Brugge
Vrijwilliger ex-medewerker Lokale Werkwinkel

Samenwerking i.f.v. specifieke begeleiding of vorming:

vzw Loca Consult
Open School

Contact:

Fred Boone, opbouwwerker - T 051242928 M 0474919629
fred.boone@samenlevingsopbouw.be

droomjob 1
<< Terug naar overzichtNieuwsberichten over dit project

Droomjob Brugge doorkruist de stad met duidelijke boodschap op een aantal Lijnbussen

thumbnail
>

Droomjob, het initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en vzw Wieder, begeeft zich in het straatbeeld van de stad Brugge via affichering op en in een aantal Lijnbussen.
De boodschap is duidelijk en krachtig. Samenwerken voor meer werk in Brugge. Deze sensibiliseringcampagne luidt meteen ook de afronding in van de fase Droomjob versie 2.0: Samenwerken voor werk in Brugge!

Lees verder >>

Project Droomjob Brugge genomineerd voor Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg

thumbnail
>

Droomjob, een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en vzw Wieder werd samen met nog 4 andere initiatieven, geslecteerd uit 14 kandidaten voor de prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg.

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder