U bent hier: » Buurtgericht werken in sociale woonwijken in Wevelgem

Buurtgericht werken in sociale woonwijken in WevelgemWhat's in a name?

De Sociale Huisvestingsmaatschappij De Vlashaard voorziet heel wat nieuwbouwprojecten voor kleine en grotere sociale woonwijken in Wevelgem. Het OCMW telt een steeds groter wordende groep cliënten gehuisvest in sociale woningen. Via het buurtwerk op het Wallaysplein worden goede resultaten geboekt op vlak van samenleven, maar de individuele noden zijn vaak onderkend. Er is nood aan meer preventieve en proactieve inzet vanuit de eigen dienstverlening. Tijd dus voor samenwerking en afstemming vanuit een gedeeld vraagstuk: hoe kunnen signalen sneller worden opgevangen én hoe kan er ook sneller en effectiever op gereageerd worden?

Wat doen we?

  • We willen de informatie en communicatie tussen de huurder en de bouwmaatschappij via individuele en collectieve initiatieven verder uitbouwen en verfijnen. De ingebruikname van drie nieuwe sociale woonwijken wordt aangegrepen om de toewijzing, individuele en collectieve ondersteuning van bewoners van a tot z samen uit te tekenen.
  • We willen het samenleven in sociale woonwijken ondersteunen.
    In de wijk Wallaysplein betrekken we de buurtbewoners op een actieve manier bij de evaluatie en heroriëntering van de bestaande buurtwerking. In de nieuwe sociale woonwijken grijpen we de kans om met de nieuwe huurders initiatieven te nemen die het samenleven op positieve manier kunnen beïnvloeden.
  • We willen werken aan een betere respons, doorverwijzing en aanpak van individuele vragen en noden vanuit een goede samenwerking met de diverse partners die in sociale woonwijken actief zijn.

Actueel

In twee sociale woonwijken werken we met een bewonersbevraging om van de sociale huurders te horen hoe men denkt over dienstverlening van SHM De Vlashaard enerzijds en inzet van buurtwerking anderzijds. Per wijk ontwikkelen we ook initiatieven op maat zoals bijvoorbeeld een bewonersbijeenkomst om te komen tot gedeelde afspraken voor de gemeenschappelijke gebruiksruimtes, een buurtdrink op Dag van de Buren bij wijze van kennismaking tussen de nieuwe huurders en de buurtbewoners, een kennismakingsmoment met nieuwe huurders voorafgaand aan de bewoning in een nieuwbouwwijk …

Partners

OCMW Wevelgem
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Vlashaard

Wevelgem 1
<< Terug naar overzichtmoet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder