U bent hier: » Betaalbare en kwalitatieve huisvesting in arrondissement Kortrijk

Betaalbare en kwalitatieve huisvesting in arrondissement KortrijkWhat's in a name?

Zoals in andere steden kampen in Kortrijk heel wat mensen met huisvestingsproblemen. De onderkant van de huurmarkt is krap, niet betaalbaar noch toegankelijk en de kwaliteit is ondermaats. Discriminatie op basis van origine en financiële situatie blijft grotendeels onbestraft en de laatste jaren verdwenen heel wat segmenten van de huurmarkt zoals bv. kamerwoningen. Samenlevingsopbouw engageert zich om de huisvestingsproblemen van maatschappelijk kwetsbare groepen te signaleren, mogelijke oplossingen aan te reiken en de uitvoering ervan op te volgen.

We betrekken de kwetsbare bewoners sterk bij het zoeken naar oplossingen. Zo komen we maandelijks samen en gaan op zoek naar oplossingen op de private en sociale huurmarkt. We signaleren, verkennen en voeren mee uit. Zo startten we in 2014 met de werkgroep Recht op Wonen ism Unia een actie om leegstand te reactiveren.
We stelden een stappenplan op voor de opsporing van leegstand via het bevolkingsregister en controlewandelingen. Om effectief tot verhuringen te komen, trachten we het draagvlak bij de eigenaars van leegstaande panden te vergroten. We willen in gesprek gaan over de hindernissen die zij ervaren, geven info over alle verhuurmodellen, premies en begeleidingsmodellen. We begeleiden indien aangewezen ook een gesprek tussen de eigenaar van een leegstand pand en een deelnemer van de werkgroep recht op wonen. In dit gesprek willen we verbindend werken: alle partijen beluisteren elkaars verhaal en mening en gaan in dialoog.

In samenwerking met SVK De Poort, de SHM uit de regio, het OCMW, CAW en het VMSW zoeken we manieren om de sociale woninghuurmarkt toegankelijker en transparanter te maken. Deze vraag leeft reeds langer en is door gesprekken met SVK huurders, kandidaat-huurders en partners meermaals afgetoetst en bijgestuurd.
We startten met een driemaandelijkse groepsinschrijving waarbij op één moment deelnemers zich voor alle sociale huisvesters uit de regio kunnen inschrijven.
We organiseren infomomenten voor het middenveld waarbij we meer informatie geven over sociale huisvesting. We geven hen inzicht in de systemen en werkingen van sociale huisvesters zodat ze deze systemen kunnen gebruiken in functie van hun cliënten.
Om doorstroom van huurders bij het sociaal verhuurkantoor naar de sociale huisvestingsmaatschappij te kunnen opvolgen en ondersteunen vanuit het SVK doen we een experiment in Wevelgem en zetten we tegelijk stappen op Vlaams niveau.

Daarnaast verkennen we momenteel verschillende opties om de huurmarkt te verbreden.

 

Wat doen we?

 • We streven ernaar dat maatschappelijk kwetsbare groepen in regio Kortrijk toegang vinden tot een betaalbare en kwalitatieve woning.
 • We maken signalen vanuit onze praktijk kenbaar bij het beleid en de bevolking en werken actief mee met bestaande groepen die het falende woonbeleid aanklagen (de werkgroep ‘discriminatie in de huisvesting’, samenwerking leegstand met o.a. VHP, de Wereldverzetdag tegen extreme Armoede en Hart boven Hard).
 • We zoeken samen met mensen die huisvestingsproblemen ervaren naar oplossingen die hindernissen op de private en sociale huurmarkt wegwerken.
 • We werken met lokale sociale huisvesters en het VMSW aan een nauwere samenwerking binnen sociale huisvesting in kader van inschrijving en opvolging.
 • We verkennen mogelijkheden om het huuraanbod te verbreden. Daarna willen we samen met partners een aantal concrete projecten realiseren die een betaalbaar woonaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen mogelijk maakt.

 

Actueel

 • samenwerking sociale huisvestingsactoren:
  • infomomenten
  • groepsinschrijvingen
  • experiment Wevelgem
  • digitale samenwerking via VMSW
 • verkenning verbreding huuraanbod:
  • gesprekken eigenaars leegstaande panden
  • Vlaamse actie rond leegstand ism VHP, VVSG, CAW’s en Netwerk tegen armoede
  • verkenning leegstaande studentenhuizen
 • in Kortrijk acties in samenwerking met:
  • Hart boven Hard
  • Wereldverzetdag tegen armoede
  • stuurgroep Thuisloosheid

 

Partners

Stad Kortrijk
SVK De Poort
Zuid-West-Vlaamse SHM
Goedkope Woning
OCMW Kortrijk
CAW Zuid-West-Vlaanderen

 

<< Terug naar overzichtNieuwsberichten over dit project

Vlotter inschrijven voor sociale woning in Kortrijk!

thumbnail
>

Sinds april is er in Kortrijk een tweemaandelijks inschrijvingsmoment dat kandidaat-huurders de mogelijkheid biedt om zich tijdens één afspraak in te schrijven bij meerdere aanbieders van een sociale woning. Eerstvolgend inschrijvingsmoment gepland op 15 oktober.

Lees verder >>

Publicaties over dit project

WIE ZOEKT DIE VINDT?!

thumbnail

De woonclub startte in het stadhuis van Kortrijk als antwoord op de vele signalen van de moeilijke zoektocht van kwetsbare groepen naar een betaalbare huurwoning.
Het bleek immers dat de bestaande woondiensten en –begeleiders de tijd misten om uitgebreid info en advies op maat te geven, mensen te sterken in hun kennis en vaardigheden, en indien nodig mee op stap te gaan. De Woonclub ontstond uit de samenwerking tussen Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, CAW Simulans en Stad Kortrijk. Dit rapport is de neerslag van drie jaar werken met doelgroep en vrijwilligers, en wil op het terrein inspiratie en inzicht bieden.

 

Download publicatie >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder