U bent hier: » Vervolgproject Tweezijdig+ SHM Ijzer en Zee - Veurne

Vervolgproject Tweezijdig+ SHM Ijzer en Zee - VeurneWhat's in a name

De bedoeling is om de dienstverlening en werking van de huisvestingsmaatschappij (nog) beter af te stemmen op de wensen en noden van huurders en kandidaathuurders.


Het basisproject bestond uit een tevredenheidsenquête, boekje ZieZo! over herstellingen en onderhoud en acties om de communicatie te verbeteren.

Met de sociale huisvestingsmaatschappijen die het basistraject doorliepen, werken we in het vervolgproject de acties dieper uit en zetten we nieuwe kanalen en initiatieven op om de participatie van huurders te vergroten.
In het basistraject bij IJzer en Zee werd een redactieraad, bestaande uit huurders, opgericht. Samen maakten we twee keer per jaar een nieuwsbrief op met informatie over de dienstverlening en het beleid van IJzer en Zee, nuttige tips, duiding over rechten en plichten... Er werden ook drie bewonersvergaderingen georganiseerd waar de resultaten en de aanbevelingen van het tevredenheidsonderzoek werden toegelicht.

Wat doen we?

De focus van het vervolgtraject ligt vooral op de verbreding van de huurdersparticipatie. Door meer huurders op een laagdrempelige manier aan te spreken en naar hun menig te vragen, kan de werking van IJzer en Zee beter afgestemd worden op de noden van de huurders.

Actueel

Centraal in het vervolgtraject staat de uitwerking van een huurdersadviesraad (HAR), met vertegenwoordiging van huurders. De HAR is een groep huurders van over het hele patrimonium van Ijzer en Zee. Deze groep bespreekt de werking van de huisvestingsmaatschappij en kijkt waar er verbeteringen en veranderingen kunnen komen ten goede van alle huurders. Op bewonersvergaderingen worden de voorstellen en aanbevelingen van de HAR afgetoetst aan de mening van een bredere groep van huurders. Maar voor de meest kwetsbare en moeilijkst te bereiken huurders wordt er nog laagdrempeliger gewerkt. Leden van de HAR gaan in hun buurt/gemeente langs om de standpunten te bevragen en uitleg te geven over de HAR. Dit kan een opstap betekenen tot deelname aan de bewonersvergaderingen of de HAR.

 

Partner

Sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee - Veurne

bezoek energieproject 1 bezoek energieproject 2 bezoek energieproject 4 bezoek energieproject 5 bezoek energieproject 3
<< Terug naar overzichtmoet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder