U bent hier: » Dorpsrestaurant

DorpsrestaurantWhat's in a name?

Een dorpsrestaurant is een initiatief in de gemeente waar mensen, die op een of andere manier kwetsbaar zijn, samen komen om te eten en elkaar te ontmoeten. Daarnaast zijn het aanbieden van info op maat, het organiseren van activiteiten of vorming, het doorverwijzen naar diensten en het signaleren van noden ook belangrijke ingrediënten van een dorpsrestaurant.
Op die manier kan met het dorpsrestaurant sociaal isolement tegengegaan worden en wordt de dienstverlening toegankelijker gemaakt voor kwetsbare personen.
Vrijwilligers houden samen met een professionele medewerker het dorpsrestaurant draaiende.

Actueel

Er is een draaiboek uit over dorpsrestaurants. Deze publicatie beschrijft vanuit de ervaringen uit West-Vlaanderen en Limburg hoe een dorpsrestaurant uitgebouwd kan worden, wie je hier best bij betrekt, aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden,… Bovendien geeft het draaiboek heel wat tips en worden concrete voorbeelden uit de praktijk toegelicht.
Het draaiboek kun je hier downloaden.

Of bestellen via dolores.pluym@samenlevingsopbouw.be T. 051 24 29 28 (€ 12, inclusief verzendkosten).
gelieve naam en adres (voor facturatie) te vermelden
Publicatie wordt verstuurd na storting op KBC BE62 474-3353411-61 Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw 

Onderstaand overzicht bevat de bijlagen waar in de publicatie naar verwezen wordt en die je hier kunt downloaden.

- Checklist toegankelijkheid dorpsrestaurant (B’s)
- Overzicht kritische punten (CCP’s) autocontrolesysteem (FAVV)
- Registratieformulier non-conformiteit (FAVV)
- Ingangsregister (FAVV)
- Voorbeeld organisatienota ZOHRA
- Overzicht vorming vrijwilligers binnen zorgnetwerken
- Brief 65 plus voorstelling dorpsrestaurant
- Brochure signaalfunctie vrijwilligers
- Vragenlijst evaluatie deelnemers
- Evaluatie via een placemat

Lees het artikel over dorpsrestaurants in Limburg en in West-Vlaanderen  "Drie gangen tegen eenzaamheid" 2015 16 01 (Het laatste nieuws)

Partners

Samenlevingsopbouw RIMO Limburg

<< Terug naar overzichtmoet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder