U bent hier: » Vervolgproject Tweezijdig+ Eigen Haard - Zwevegem

Vervolgproject Tweezijdig+ Eigen Haard - ZwevegemWhat's in a name?

De bedoeling is om de dienstverlening en werking van de huisvestingsmaatschappij (nog) beter af te stemmen op de wensen en noden van huurders.

Het basisproject bestond uit een tevredenheidsenquête, boekje ZieZo! over herstellingen en onderhoud en acties om de communicatie te verbeteren.

Met sociale huisvestingsmaatschappijen die het project doorliepen, werken we in het vervolgproject de acties dieper uit en zetten we nieuwe initiatieven op om de participatie van huurders te vergroten.

 

Wat doen we?

Bij de start van het project werden 481 huurders bevraagd met een tevredenheidsenquête over hun buurt, hun woning, de dienstverlening van Eigen Haard, …. Daarnaast organiseerden we intervisies met de medewerkers en bestuursleden van  Eigen Haard over participatie van en  communicatie naar huurders.

De focus van het vervolgtraject ligt vooral op het ondersteunen van Eigen Haard Zwevegem in het uitwerken van een klantvriendelijke dienstverlening. Door meer huurders op een laagdrempelige manier aan te spreken en naar hun menig te vragen, sluit de werking van Eigen Haard beter aan bij de noden van de huurders.

 

Actueel

Samen met Eigen Haard Zwevegem ontwikkelen we initiatieven om de huurders meer bij de huisvestingsmaatschappij te betrekken. Zo werden er al infosessies over de huurprijsberekening en over condens in de woning georganiseerd.
Een nieuwsbrief wordt opgemaakt door een redactieraad met huurders en medewerkers van Eigen Haard Zwevegem.
Bewonersvergaderingen spelen directer op de bal in wijken met dringende vragen van  de huurders.
Maar er wordt ook proactief ingezet op andere wijken. Hier ligt de focus eerder op ontmoeting van de buurtbewoners onder elkaar, ontmoeting tussen de huisvestingsmaatschappij en de huurders.
Ieder initiatief wordt door de huurders geëvalueerd. Eigen Haard wil zo haar werking blijven evalueren en verbeteren.

Enkele foto’s van de campagne rond condens.
Met als centrale slogan: ‘geef lucht aan je huis’.

     

 


 

Partner:

Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Zwevegem

<< Terug naar overzichtmoet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder