U bent hier: Publicaties

Publicaties

DRAAIBOEK MOBIELE LOKALE DIENSTENCENTRA

thumbnail

In tegenstelling tot wat de benaming ‘mobiel lokaal dienstencentrum’ wellicht doet vermoeden, gaat het niet over een voorziening op wielen of om een truck die dorpen en wijken aandoet. Het gaat wel om het gebruik van bestaande gebouwen (sportcentrum, school, enz.) in wijken en dorpen voor de functies van een lokaal dienstencentrum. De werking van het lokaal dienstencentrum krijgt zo een veel groter bereik omdat er geen (nieuwe) vaste infrastructuur nodig is. Dezer dagen blijkt het inderdaad moeilijker om in elke wijk of in elke deelgemeente een infrastructuur voor de functies van een dienstencentrum neer te poten. Het werkmodel van het ‘mobiel lokaal dienstencentrum’ maakt het mogelijk om de dienstverlening tot dicht bij de beoogde doelgroepen te brengen, weliswaar zonder teveel in bakstenen te moeten investeren.

 

Het draaiboek toont  de mogelijkheden van dit werkmodel:
Hoe eraan beginnen? Wat is daarvoor nodig? Hoe de functies van een dienstencentrum fijnmazig tot bij de bevolking brengen zonder één vaste locatie? Het draaiboek stoelt op de ervaring van Samenlevingsopbouw en de betrokken OCMW’s in Deerlijk en Wingene. Het kwam tot stand met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Bekijk dit filmpje voor meer uitleg.

 

 

Download publicatie >>

Meer power voor een sociaal energiebeleid!

thumbnail

Samenlevingsopbouw focust al jaren op energie en energiearmoede. 

De E-publicatie ‘Meer power voor een sociaal energiebeleid’  stoelt op  5 jaar werken aan energiearmoede in de Westhoek.  In samenwerking met 12 OCMW’s brachten we  de energiearmoede lokaal in kaart en werkten we aan oplossingen op maat.  De ervaring levert bovendien de basis voor beleidsaanbevelingen aan lokale besturen en aan de Vlaamse overheid.

Met deze publicatie willen we de opgedane knowhow delen. We zijn ervan overtuigd dat ze een inspiratiebron kan zijn voor  iedereen die aan energiearmoede werkt of wil werken.   

De E-publicatie bestaat uit twee delen. In deel 1’Feu continu: een project als  waakvlam’ komen  historiek, inhoudelijke opbouw en  beleidsaanbevelingen aan bod. De aanbevelingen worden telkens gelinkt naar de bijhorende nota’s en uitgewerkte dossiers.  Deel 2, ‘Naar een warm energiebeleid in de Westhoek’ geeft naast resultaten, ervaringen en getuigenissen ook opbouwende tips en bijkomende achtergrondinformatie.

Het e-karakter van de publicatie laat toe om deze snel te doorbladeren en ook om door te klikken naar achterliggende informatie en dossiers.  Blader vooruit door te klikken op het paginanummer.

Er is ook een printversie (zonder achterliggende nota’s en dossiers) voorhanden.

Klik naar de leesversie 

Uut mien hérte

thumbnail

Vertrekpunt van het sociaal-artistiek wijkproject 'Uut mien hérte' zijn de verschillende data en gebeurtenissen die bepalend waren voor het leven van wijkbewoners in de sociale hoogbouwwijk Nieuwe Stad in Oostende. Deze levensverhalen vormden de voedingsbodem voor een sociaal-artistiek parcours in de vorm van dit boek, een toneelvoorstelling en een werk in de openbare ruimte.

Samenlevingsopbouw werkte hiervoor samen met kunstenaar Rik Delrue. Het project startte in 2007 maar het boek blijft tot op vandaag ontroeren en inspireren.

INTERESSE?
De publicatie is gratis, mits betaling van de verzendingskosten

bestellen: dolores.pluym@samenlevingsopbouw.be

Duo-publicatie BEWONERSPARTICIPATIE

thumbnail

De duo-publicatie BEWONERSPARTICIPATIE biedt heel wat inspiratie voor het uitwerken van haalbare en kwalitatieve participatieprocessen. De brochures werden geschreven naar aanleiding van het trefmoment ‘Participatie wordt ge(s)maakt!’ van vrijdag 25 maart 2011. Deze publicatie is een uitgave van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen met de financiële steun van Provincie West-Vlaanderen, LEADER, Europa, Vlaanderen en VLM.

 • BESLIST MEEBESLISSEN!Ideeën en praktijkverhalen voor bewoners tuk op participatie.
 • BESLIST ANDERS BESLISSEN! Het surplus voor besturen als bewoners het beleid mee sturenl

  PRIJS:DUO PUBLICATIIE € 25

HOE BESTELLEN
T. 051 24 29 28 dolores.pluym@ samenlevingsopbouw.be Vermeld naam, adres, telefoon, e-mail, functie en adres voor facturatie aub


Meer info over bewonersparticipatie vind je ook op onze website www.participatiewordtgesmaakt.be

Tussen droom en werkelijkheid

thumbnail

het Project Droomjob Brugge groeide uit een samenwerking van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en vzw Wieder (armoedevereniging in Brugge). Dit rapport is de neerslag van de ervaringen en conclusies uit de eerste fase van het het project. Op basis hiervan werd beslist om een tweede fase met bijkomende accenten en voorwaarden op te starten.

Benieuwd naar het vervolg? neem dan eens een kijk bij ons project Droomjob Brugge

Download publicatie >>

WIE ZOEKT DIE VINDT?!

thumbnail

De woonclub startte in het stadhuis van Kortrijk als antwoord op de vele signalen van de moeilijke zoektocht van kwetsbare groepen naar een betaalbare huurwoning.
Het bleek immers dat de bestaande woondiensten en –begeleiders de tijd misten om uitgebreid info en advies op maat te geven, mensen te sterken in hun kennis en vaardigheden, en indien nodig mee op stap te gaan. De Woonclub ontstond uit de samenwerking tussen Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, CAW Simulans en Stad Kortrijk. Dit rapport is de neerslag van drie jaar werken met doelgroep en vrijwilligers, en wil op het terrein inspiratie en inzicht bieden.

 

Download publicatie >>

TIEN JAAR VIVAS

thumbnail

Over de geschiedenis, de werking en de realisaties van 10 jaar VIVAS
Het model VIVAS, als netwerk van sociale huurders, en het belang van bewonersparticipatie voor bewoners, sociale huisvestingsmaatschappijen en beleid

Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw

Download publicatie >>

DORPSRESTAURANTS op het menu!

thumbnail

 

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en RIMO Limburg ontwikkelden gedurende enkele jaren het werkmodel dorpsrestaurants. De knowhow die tijdens deze periode is opgebouwd werd gebundeld in dit draaiboek. Zo kunnen wij de opgedane ervaringen niet alleen delen, maar ook beleidsmakers en praktijkwerkers inspireren en op weg helpen. "Dorpsrestaurants op het menu!" bevat handvaten om een dorpsrestaurant op te starten, concrete aanbevelingen vanuit de praktijk, en opbouwende tips vanuit het brede werkveld.

Deze publicatie is een uitgave van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en RIMO Limburg, en kon gerealiseerd worden met financiële steun van Minister Lieten, Minister Vandeurzen, LEADER, PDPO en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

mei 2014 - zakboekformaat 120p.

INTERESSE?

download hier pdfversie
of
bestellen via dolores.pluym@samenlevingsopbouw.be T. 051 24 29 28 (€ 12, inclusief verzendkosten).
gelieve naam en adres (voor facturatie) te vermelden
Publicatie wordt verstuurd na storting op KBC BE62 474-3353411-61 Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw 

Samenwerken

thumbnail

Jaaroverzicht 2013 - 2014

Samenlevingsopbouw draagt samenwerken en netwerken hoog in het vaandel. Dit is nodig om passende sociale oplossingen te vinden die mensen in maatschappelijk kwestbare posities ten goede komen.
Ook in het toekomsttraject dat de sector voor zichzelf uitstippelt, staat samenwerken hoog op de prioriteitenlijst. Intern willen we de krachten bundelen in goed gekozen acties. Beleidsaanbevelingen zijn gebaseerd op praktijkervaring. Daarnaast zetten we in op samenwerking met andere middenveldorganisaties en beleidsinstanties.
Projecten als 'Ieders stem telt 2014', Lokaal Proactief Kader (maatschappelijke dienstverlening), gelijke onderwijskansen: een zaak van iedereen, en de campagnes voor een rechtvaardiger woonbeleid zijn sterke voorbeelden van samenwerking die we graag in de kijker zetten.

>> Download het jaaroverzicht 2013-2014

Platteland en sociale huisvesting, een match?

thumbnail

Publicatie in de reeks 'Behoorlijk Wonen'. Een lokale wegwijzer. Vanden Broele, 2013, 41 blz.
auteurs: Jimmy Vancalbergh en Dirk Sansen

Onderzoeksresultaten, aanbevelingen en screeningsfiche rond sociale huur op het platteland. De publicatie zoemt in op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat het aanbod sociale huur in een plattelandscontext toeneemt, maar dat ook de kansen van kwetsbare huurders intact blijven.

info en bestellen

Grensland: over armoede, uitsluiting en werk

thumbnail

De documentaire volgt het leven van vijf bewoners uit een sociale woonwijk in Vlaanderen. Hun verhalen schetsen een veelzijdig beeld van armoede en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Over wat buurtwerk en buurtdiensten voor hen betekenen. Kostprijs € 25

+ Grensland: infobrochure bij de DVD

bestellen bij Samenlevingsopbouw Vlaanderen: klik hier

 

Handleiding voor groepsbespreking op te vragen bij nancy.vanlandegem@samenlevingsopbouw.be

'zaak van iedereen' dec. 2014

thumbnail

Over gelijke onderwijskansen werden al veel analyses gemaakt en rapporten geschreven. Samenlevingsopbouw bracht gedurende twee jaar vele betrokkenen samen om in discussie te gaan over oplossingen en acties. Onze gloednieuwe digitale publicatie brengt aanbevelingen, filmpjes, visie en nog veel meer als resultaat van dit boeiend traject 'zaak van iedereen'.

 

Download hier de digitale publicatie 'Discussietraject 'Zaak van iedereen'

Inspiratiemap energiearmoede

thumbnail

"Wat kan ik doen aan energiearmoede?" (2015)
Samenlevingsopbouw zet al jaren in op de strijd tegen energiearmoede. Veel maatschappelijk kwetsbare gezinnen wonen in energieverslindende huizen met als gevolg dat de energiekosten hoog oplopen. Samen met u willen we daar iets aan doen.
De map biedt een staalkaart van ons werk: voorbeelden van lokale projecten, beleidsaanbevelingen, unieke experimenten. U vindt er ongetwijfeld inspiratie om de strijd tegen energiearmoede aan te gaan en de doelstellingen van het Energierenovatieprogramma 2020 mee te halen.

INHOUD
Welkom klik hier
Voorstelling Samenlevingsopbouw klik hier
Contactgegevens klik hier

 1. Energiezuinige toestellen, een haalbare kaart voor mensen in armoede.
  Een experiment met twee financiële modellen klik hier
 2. Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt.
  Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid. klik hier
 3. Successierecht als instrument om private huurmarkt te versterken. klik hier
 4. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. klik hier
 5. Uitbouw van slimme netten en de uitrol van slimme meters. klik hier
 6. Aanpak energiearmoede Zonnebeke. Evaluatie en aanbevelingen. klik hier
 7. Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek. klik hier
 8. Rapport: Energiebegeleidingstraject bij kwetsbare sociale huurders in Nieuwpoort. klik hier
 9. Een goede praktijk van de lokale adviescommissie. Leidraad voor de hulpverlening. klik hier
 10. Al ijsberend de winter door... Of warmlopen door sociale energiemaatregelen? klik hier
  Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie
 11. Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. klik hier

 

Mensen versterken

thumbnail

Ondersteunen en versterken van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities is één van de kernopdrachten van de sector Samenlevingsopbouw.We noemen dit de agogische kernopdracht. Samen met de politieke kernopdracht (werken aan structurele beleidsveranderingen) draagt de agogische kernopdracht bij aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht van Samenlevingsopbouw.
Laat je inspireren door de theorie, tools en illustraties in dit nieuwe praktijkkader.

Allé, vooruit! RAPPORT Sterke Mama's

thumbnail

Het rapport ‘Allé vooruit’ bundelt de aanpak en de ervaringen in het project Sterke Mama's

De Sterke mama’s is een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, in samenwerking met OCMW Houthulst. Het project beoogt de uitbouw van een structureel aanbod aan integrale gezinsondersteuning voor ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar in kwetsbare gezinssituaties in het landelijke Houthulst. 

Download publicatie >>

Draaiboek Zorgnetwerken

thumbnail

Theorie en try-outs om je draai te vinden.
voorjaar 2015 | 140 p.

Sinds 2005 is Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen aan de slag rond zorgnetwerken. De ervaring die gedurende deze 10 jaar praktijk werk werd opgebouwd, wordt gebundeld in de publicatie: ‘Draaiboek Zorgnetwerken’. Het draaiboek is in eerste instantie een praktische handleiding voor coördinatoren van zorgnetwerken. Het bevat onder andere de nodige richtlijnen en aandachtspunten die nodig zijn om een zorgnetwerk uit te bouwen. Maar ook reeds bestaande zorgnetwerken kunnen aan de slag met het draaiboek. Wil je graag andere mensen bereiken of ben je op zoek naar frisse insteken en vernieuwende ideeën? In het draaiboek vind je heel wat tips en tricks!
Deze uitgave van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen werd mogelijk gemaakt in samenwerking en met steun van Cera.
Interesse? Download de pdfversie of bestel een papieren exemplaar via info.west-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be. De publicatie wordt verstuurd na storting van €10 (verzendingskosten) via volgende rekening: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
IBAN : BE62 4743 3534 1161  BIC : KREDBEBB
Met vermelding: draaiboek zorgnetwerken en uw organisatie
Indien u een factuur wenst, dit graag vermelden met daarbij de nodige facturatiegegevens (naam en adres).

Download publicatie >>

OverBruggen

thumbnail

Deze publicatie - vanuit het leven gegrepen - wil een geconcentreerd, aangrijpend, sociaal en beleidsmatig pleidooi zijn voor iedereen die als kortgeschoold en soms langdurig werkloze moeilijk toegang vindt op de huidige arbeidsmarkt. Droomjob was een project, een proeftuin, om een aantal kandidaten, via integrale begeleiding, te brengen tot over de brug, tot de andere oever, tot de werkvloer of een opleiding gericht op tewerkstelling.
Maar hoe komen mensen, vanuit diverse achtergronden, met diverse capaciteiten, met weinig diploma’s en een gebroken loopbaan (en soms een gebroken leven) over die brug?  meer

Download publicatie >>

Buurtgericht werken in nieuwe sociale woonwijken

thumbnail

eindrapport Wevelgem

sept. 2015

Download publicatie >>

EEN GEZONDE DOSIS VERONTWAARDIGING

thumbnail

Nieuw meerjarenplan 2016 - 2020 Samenlevingsopbouw

In de periode 2016-2020 werken de negen instituten intensief samen over zes thema's: wonen op maat, de kloof arbeidsmarkt-laaggeschoolden, de strijd tegen onderbescherming vanuit basisvoorzieningen, betere toegang tot gezondheidszorg, gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en de campagne 'Ieders stem telt' bij de komende verkiezingen. Gedreven door een gezonde dosis verontwaardiging brengen we de komende jaren de noden en behoeften van mensen in kwetsbare posities in het maatschappelijk en politiek debat.

Download publicatie >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder