U bent hier: Publicaties

Publicaties

Samo Magazine nr.1 (2021)

thumbnail

Dit nummer van Samo Magazine brengt 'bruggenbouwers' aan het woord.

Je krijgt feiten en cijfers over de brugfigurenwerking onderwijs in West-Vlaanderen. Je leest over de ervaringen van deelnemer Ali en vrijwilliger Monique in ons project Praatwijzer in Roeselare. Linde en Rubie geven je een inkijk in hun week binnen zorgzame buurten. Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, houdt een warm pleidooi voor intergenerationele solidariteit. En ook de pluim voor vrijwilliger Michel, naaitips van Greta en een woordpuzzel passeren de revue. Veel leesplezier!

Download publicatie >>

Samo Magazine nr.2 (2020)

thumbnail

In dit nummer van Samo Magazine is het centrale thema: leven in onzekerheid.

Je krijgt feiten en cijfers over de onzekerheid op de woonmarkt. Je leest over de ervaringen van enkele deelnemers in ons project Tijdelijke Bezetting van Sociale Leegstand (TBSL). We geven een inkijk in hoe we het model de Stek in West-Vlaanderen in de praktijk zullen brengen in Roeselare, Harelbeke en Ieper.  Ook het werk van Solentra vzw met vluchtelingen, de pluim voor ARhus Roeselare, de energietips van Anne-Collette, een foto-wedstrijd en nog veel meer passeren de revue. 

Download publicatie >>

Ouders in Actie

thumbnail

In het project ‘Ouders in actie’ boden we twee jaar intensieve en laagdrempelige dienstverlening aan vijftien werkarme gezinnen in Roeselare.
Eind 2019 rondden we het project af. Als lezer krijg je met deze folder een inkijk in hoe het project verliep. Je ontdekt welke drempels en kansen de deelnemers ervaarden tijdens hun traject. Aspecten die tot op vandaag doorwerken bij hun zoektocht naar waardig werk en meer welzijn.

Download publicatie >>

Samo Magazine nr.1 (2020)

thumbnail

We willen je met Samo Magazine blijven informeren over belangrijke maatschappelijke thema’s en het reilen en zeilen in onze organisatie. 
Veel leesplezier!

Download publicatie >>

Inspiratie- en praktijkboek brugfiguren in een landelijke omgeving

thumbnail

Najaar 2018 werd de ervaring van de brugfigurenwerking in Wingene, Houthulst en Eeklo gebundeld in een inspiratie- en praktijkboek.

Download hieronder de publicatie die is opgebouwd uit 3 delen.

  

Deel1: INSPIRATIEBOEK

 

 

Deel2: PRAKTIJKBOEK: achtergrondinformatie, tips, reacties en terugblik

 

 

Deel3: INFOGRAFIEK: wat is een brugfigurenwerking in een landelijke omgeving

Het inspiratie- en praktijkboek kan ook in gedrukte versie opgehaald worden bij Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen of besteld worden tegen verzendingskost van 10 euro en mits invullen en terug sturen van het bestelformulier.

de STEK, sterke zet voor sociale bescherming

thumbnail

Gedurende twee jaar werden 11 STEK-praktijken van Samenlevingsopbouw ontwikkeld en onderzocht. Het onderzoek verzamelde kenmerken, kwaliteiten en resultaten van de werkingen en bracht die in kaart. Dit materiaal leverde de bouwstenen voor het model de STEK. Inloophuis de Kom-Af in Roeselare is één van de STEK-praktijken die onderzocht werden.

Download publicatie >>

Meer power voor een sociaal energiebeleid!

thumbnail

Samenlevingsopbouw focust al jaren op energie en energiearmoede. Met deze publicatie willen we de opgedane knowhow delen. We zijn ervan overtuigd dat ze een inspiratiebron kan zijn voor  iedereen die aan energiearmoede werkt of wil werken.   

Er is ook een printversie (zonder achterliggende nota’s en dossiers) voorhanden.

Klik naar de leesversie 

DRAAIBOEK MOBIELE LOKALE DIENSTENCENTRA

thumbnail

Het werkmodel van het ‘mobiel lokaal dienstencentrum’ maakt het mogelijk om de dienstverlening tot dicht bij de beoogde doelgroepen te brengen, weliswaar zonder teveel in bakstenen te moeten investeren. 

Het draaiboek toont  de mogelijkheden van dit werkmodel:
Hoe eraan beginnen? Wat is daarvoor nodig? Hoe de functies van een dienstencentrum fijnmazig tot bij de bevolking brengen zonder één vaste locatie? Het draaiboek stoelt op de ervaring van Samenlevingsopbouw en de betrokken OCMW’s in Deerlijk en Wingene. Het kwam tot stand met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Bekijk dit filmpje voor meer uitleg.

 

 

Download publicatie >>

EEN GEZONDE DOSIS VERONTWAARDIGING

thumbnail

Nieuw meerjarenplan 2016 - 2020 Samenlevingsopbouw

In de periode 2016-2020 werken de negen instituten intensief samen over zes thema's: wonen op maat, de kloof arbeidsmarkt-laaggeschoolden, de strijd tegen onderbescherming vanuit basisvoorzieningen, betere toegang tot gezondheidszorg, gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en de campagne 'Ieders stem telt' bij de komende verkiezingen. Gedreven door een gezonde dosis verontwaardiging brengen we de komende jaren de noden en behoeften van mensen in kwetsbare posities in het maatschappelijk en politiek debat.

Download publicatie >>

Buurtgericht werken in nieuwe sociale woonwijken

thumbnail

eindrapport Wevelgem

sept. 2015

Download publicatie >>

OverBruggen

thumbnail

Deze publicatie documenteert de ervaringen vanuit het project Droomjob. Droomjob was een proefproject met kortgeschoolde en soms langdurig werklozen. Bedoeling was om hen via integrale begeleiding te brengen tot de werkvloer of een opleiding gericht op tewerkstelling.
Maar hoe komen mensen, vanuit diverse achtergronden, met diverse capaciteiten, met weinig diploma’s en een gebroken loopbaan (en soms een gebroken leven) over die brug?

Download publicatie >>

Draaiboek Zorgnetwerken

thumbnail

Theorie en try-outs om je draai te vinden. Voorjaar 2015 | 140 p.

Sinds 2005 is Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen aan de slag rond zorgnetwerken. De ervaring die gedurende deze 10 jaar praktijk werk werd opgebouwd, wordt gebundeld in de publicatie: ‘Draaiboek Zorgnetwerken’. Deze uitgave van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen werd mogelijk gemaakt in samenwerking en met steun van Cera. Download de pdfversie of bestel een papieren exemplaar via info.west-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be. De publicatie wordt verstuurd na storting van €10 (verzendingskosten) via volgende rekening: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
IBAN : BE62 4743 3534 1161  BIC : KREDBEBB Met vermelding: draaiboek zorgnetwerken en uw organisatie. Indien u een factuur wenst, dit graag vermelden met daarbij de nodige facturatiegegevens (naam en adres).

Download publicatie >>

Allé, vooruit! RAPPORT Sterke Mama's

thumbnail

Het rapport ‘Allé vooruit’ bundelt de aanpak en de ervaringen in het project Sterke Mama's.

De Sterke mama’s was een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, in samenwerking met OCMW Houthulst. Het project werkte aan een structureel aanbod van integrale gezinsondersteuning voor ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar in kwetsbare gezinssituaties in het landelijke Houthulst. 

Download publicatie >>

Mensen versterken

thumbnail

Ondersteunen en versterken van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities is één van de kernopdrachten van de sector Samenlevingsopbouw.We noemen dit de agogische kernopdracht. Samen met de politieke kernopdracht (werken aan structurele beleidsveranderingen) draagt de agogische kernopdracht bij aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht van Samenlevingsopbouw.
Laat je inspireren door de theorie, tools en illustraties in dit nieuwe praktijkkader.

Inspiratiemap energiearmoede

thumbnail

"Wat kan ik doen aan energiearmoede?" (2015)
De map biedt een staalkaart van ons werk: voorbeelden van lokale projecten, beleidsaanbevelingen, unieke experimenten. 

INHOUD
Welkom klik hier, Voorstelling Samenlevingsopbouw klik hier, Contactgegevens klik hier

 1. Energiezuinige toestellen, een haalbare kaart voor mensen in armoede.
  Een experiment met twee financiële modellen klik hier
 2. Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt.
  Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid. klik hier
 3. Successierecht als instrument om private huurmarkt te versterken. klik hier
 4. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. klik hier
 5. Uitbouw van slimme netten en de uitrol van slimme meters. klik hier
 6. Aanpak energiearmoede Zonnebeke. Evaluatie en aanbevelingen. klik hier
 7. Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek. klik hier
 8. Rapport: Energiebegeleidingstraject bij kwetsbare sociale huurders in Nieuwpoort. klik hier
 9. Een goede praktijk van de lokale adviescommissie. Leidraad voor de hulpverlening. klik hier
 10. Al ijsberend de winter door... Of warmlopen door sociale energiemaatregelen? klik hier
  Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie
 11. Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. klik hier

 

'zaak van iedereen' dec. 2014

thumbnail

Over gelijke onderwijskansen werden al veel analyses gemaakt en rapporten geschreven. Samenlevingsopbouw bracht gedurende twee jaar vele betrokkenen samen om in discussie te gaan over oplossingen en acties. Deze digitale publicatie brengt aanbevelingen, filmpjes, visie en nog veel meer als resultaat van dit boeiend traject 'zaak van iedereen'.

Grensland: over armoede, uitsluiting en werk

thumbnail

De documentaire volgt het leven van vijf bewoners uit een sociale woonwijk in Vlaanderen. Hun verhalen schetsen een veelzijdig beeld van armoede en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Over wat buurtwerk en buurtdiensten voor hen betekenen. Kostprijs € 25

+ Grensland: infobrochure bij de DVD

bestellen bij Samenlevingsopbouw Vlaanderen: klik hier

 

Platteland en sociale huisvesting, een match?

thumbnail

Publicatie in de reeks 'Behoorlijk Wonen'. Een lokale wegwijzer. Vanden Broele, 2013, 41 blz.
auteurs: Jimmy Vancalbergh en Dirk Sansen

Onderzoeksresultaten, aanbevelingen en screeningsfiche rond sociale huur op het platteland. De publicatie zoemt in op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat het aanbod sociale huur in een plattelandscontext toeneemt, maar dat ook de kansen van kwetsbare huurders intact blijven.

info en bestellen

DORPSRESTAURANTS op het menu!

thumbnail

 

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en RIMO Limburg ontwikkelden gedurende enkele jaren het werkmodel dorpsrestaurants. De knowhow die tijdens deze periode is opgebouwd werd gebundeld in dit draaiboek. Deze publicatie is een uitgave van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en RIMO Limburg, en kon gerealiseerd worden met financiële steun van Minister Lieten, Minister Vandeurzen, LEADER, PDPO en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. mei 2014 - zakboekformaat 120p.

download hier pdfversie of bestellen via dolores.pluym@samenlevingsopbouw.be T. 051 24 29 28 (€ 12, inclusief verzendkosten).

Gelieve naam en adres (voor facturatie) te vermelden. Publicatie wordt verstuurd na storting op KBC BE62 474-3353411-61 Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw 

TIEN JAAR VIVAS

thumbnail

Over de geschiedenis, de werking en de realisaties van 10 jaar VIVAS
Het model VIVAS, als netwerk van sociale huurders, en het belang van bewonersparticipatie voor bewoners, sociale huisvestingsmaatschappijen en beleid

Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw

Download publicatie >>

WIE ZOEKT DIE VINDT?!

thumbnail

De woonclub startte in het stadhuis van Kortrijk als antwoord op de vele signalen van de moeilijke zoektocht van kwetsbare groepen naar een betaalbare huurwoning.
Het bleek immers dat de bestaande woondiensten en –begeleiders de tijd misten om uitgebreid info en advies op maat te geven, mensen te sterken in hun kennis en vaardigheden, en indien nodig mee op stap te gaan. De Woonclub ontstond uit de samenwerking tussen Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, CAW Simulans en Stad Kortrijk. Dit rapport is de neerslag van drie jaar werken met doelgroep en vrijwilligers, en wil op het terrein inspiratie en inzicht bieden.

 

Download publicatie >>

Tussen droom en werkelijkheid

thumbnail

het Project Droomjob Brugge groeide uit een samenwerking van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en vzw Wieder (armoedevereniging in Brugge). Dit rapport is de neerslag van de ervaringen en conclusies uit de eerste fase van het het project. Op basis hiervan werd beslist om een tweede fase met bijkomende accenten en voorwaarden op te starten.

Download publicatie >>

Duo-publicatie BEWONERSPARTICIPATIE

thumbnail

De duo-publicatie BEWONERSPARTICIPATIE biedt heel wat inspiratie voor het uitwerken van haalbare en kwalitatieve participatieprocessen. De brochures werden geschreven naar aanleiding van het trefmoment ‘Participatie wordt ge(s)maakt!’ van vrijdag 25 maart 2011. Deze publicatie is een uitgave van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen met de financiële steun van Provincie West-Vlaanderen, LEADER, Europa, Vlaanderen en VLM.

 • BESLIST MEEBESLISSEN!Ideeën en praktijkverhalen voor bewoners tuk op participatie.
 • BESLIST ANDERS BESLISSEN! Het surplus voor besturen als bewoners het beleid mee sturenl

  PRIJS:DUO PUBLICATIIE € 25

HOE BESTELLEN
T. 051 24 29 28 dolores.pluym@ samenlevingsopbouw.be Vermeld naam, adres, telefoon, e-mail, functie en adres voor facturatie aub


Meer info over bewonersparticipatie vind je ook op onze website www.participatiewordtgesmaakt.be

Uut mien hérte

thumbnail

Vertrekpunt van het sociaal-artistiek wijkproject 'Uut mien hérte' zijn de verschillende data en gebeurtenissen die bepalend waren voor het leven van wijkbewoners in de sociale hoogbouwwijk Nieuwe Stad in Oostende. Deze levensverhalen vormden de voedingsbodem voor een sociaal-artistiek parcours in de vorm van dit boek, een toneelvoorstelling en een werk in de openbare ruimte.

Samenlevingsopbouw werkte hiervoor samen met kunstenaar Rik Delrue. Het project startte in 2007 maar het boek blijft tot op vandaag ontroeren en inspireren.

INTERESSE?
De publicatie is gratis, mits betaling van de verzendingskosten

bestellen: dolores.pluym@samenlevingsopbouw.be

moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder