U bent hier: Over ons » Functies

Functies

We beschikken momenteel over een enthousiaste ploeg van zo’n 23 VTE medewerkers.

Opbouwwerkers
De drijvende kracht achter onze organisatie. Zij kiezen de grondige en soms trage weg. Zijn meer begeleider dan leider, zijn onafhankelijk en toch betrokken. Ze kunnen goed luisteren, vooral naar wie niet gewend is zijn stem te laten horen. Ze geven gas om partners mee te krijgen, maar staan op de rem als de doelgroep niet mee is. Ze sturen steeds aan op samenwerking met het beleid, maar zeggen ook waarop het staat en kunnen indien nodig al eens tegen de haren van politici in strijken.
Het proces dat betrokken groepen doorlopen, is al even belangrijk als het resultaat.

Secretariaatsmedewerkers
Onze secretariaatsmedewerkers staan in voor logistieke en administratieve ondersteuning: de zorg voor de nodige centen, voor papieren en PC ’s, voor lay-out en praktische ondersteuning van activiteiten. Zonder al die praktische hulp zou onze equipe veel minder productief zijn.

Programmaverantwoordelijken
Opbouwwerkers hebben passie en vaardigheden voor hun job. Deze worden aangesterkt door professionele ondersteuning van programmaverantwoordelijken. Zij coachen de opbouwwerkers, zoeken met hen naar te zetten stappen. Zij leggen mee beleidscontacten en maken inhoudelijke dossiers op. Samen met de directeur bouwen ze mee aan een stevig beleid voor de organisatie.

Staf
Deze tekent voor externe communicatie met o.m. de redactie van berichtenblad SURPLUS en stofferen van de website. De staf staat ook in voor rapportage, publicaties of voor het ontwikkelen van vernieuwende werksporen en werkmethodes.

Directeur
De directeur heeft de algemene leiding en eindverantwoordelijkheid voor de werking van de organisatie. Zij stuurt aan op duidelijke beleidskeuzes, bewaakt de ingeslagen weg en hakt knopen door waar nodig. Zij zoekt naar samenwerkingsmogelijkheden en houdt ogen en oren open voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die inzet van samenlevingsopbouw behoeven. Zij is tevens verbindingsfiguur naar het bestuur.

moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder