U bent hier: Vacatures

Vacatures

Samenlevingsopbouw is op zoek naar

VACATURE OPBOUWWERKER: april 2019

WIE ZIJN WE?

Samenlevingsopbouw draagt bij aan een rechtvaardige en duurzame samenleving door situaties van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen op maatschappelijke mechanismen en structuren die dergelijke situaties veroorzaken en in stand houden. Het realiseren van de toegang tot de grondrechten voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities staat hierbij centraal. De doelgroep wordt ondersteund en versterkt om zelf een rol op te nemen in het oplossen van de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Tijdens de periode 2016 – 2020 zet Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen in op vier sporen: arbeid, maatschappelijke dienstverlening, werken aan aandachtsgebieden en wonen. Samenlevingsopbouw werkt in de ganse provincie en heeft ondertussen in 4 op 5 van de West-Vlaamse gemeenten één of meerdere projecten uitgevoerd. De organisatie krijgt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Bijkomende financiering komt uit overeenkomsten met lokale besturen, huisvestingsmaatschappijen, Leaderprojecten enz.

Je kan nader kennismaken met onze werking via onze website www.samenlevingsopbouwwvl.be en met de sector samenlevingsopbouw via de portaalsite www.samenlevingsopbouw.be

 

lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder