U bent hier: Vacatures » VACATURE OPBOUWWERKER: april 2019

terug naar overzicht

VACATURE OPBOUWWERKER: april 2019

Functieomschrijving

PROJECT

 

Bewonersparticipatie bij Sociale Huisvestingsmaatschappij WoonWel

Je werkt samen met een collega ervaringsdeskundige en met medewerkers van Woonwel, een sociale huisvestingsmaatschappij met wijken in o.a. Gistel en Middelkerke. WoonWel kiest er expliciet voor om in deze wijken extra in te zetten om de communicatie met de huurders te verbeteren en het samenleven te ondersteunen. Twee wijken worden in de komende jaren grondig gerenoveerd. De bewoners krijgen hierin ook een stem.

Het doel van het project is het opzetten van een ambitieus participatiebeleid waarbij we binnen de werking van WoonWel maximaal kansen creëren tot betrokkenheid van bewoners.

 

We bieden participatiekansen in de nabije leefomgeving van mensen

     -  Wijkwerking met focus op aankomende renovaties
        Wijken Eigen Haard (Gistel) en Ettelingenwijk (Middelkerke)

Een eerste opdracht is het ondersteunen van bewoners(groepen) bij het organiseren van sociale initiatieven (openhouden buurthuis, diverse grotere activiteiten zoals paaseierenraap, rommelmarkt, eindejaarsreceptie, …).

Daarnaast is ook een verkenning bij kwetsbare huurders gepland in functie van de komende verhuis. Hier gaan we werken aan groepsvorming en samen een traject doorlopen met als doel voorstellen formuleren om verhuis en alles wat daarbij komt kijken comfortabeler en betaalbaarder te maken (zowel in Eigen Haard wijk Gistel als in Ettlingenwijk Middelkerke).

 

     -  Wijkwerking in Brouwerijdomein (Gistel) met focus op buitenruimte
        Hierbij hoort onder andere de ondersteuning van de compostvrijwilligers en de bewoners
        die tuinieren in de groentenbakken.

 

     -  Ad-Hoc initiatieven in andere wijken of gebouwen

We bieden kansen om te participeren aan het beleid van WoonWel


      - Uitbouw huurdersraad
        Naast de wijkgerichte inzet is er ook een huurdersraad, die de overkoepelende thema’s (herstellingen
        en onderhoud, beleid bij renovaties, …) behandelt en waar alle huurders van Woonwel deel van
        kunnen uitmaken.

 

    -  Samenwerking met WoonWel
       In het kader van de aankomende renovaties ga je samen met WoonWel op zoek naar manieren om
       dit participatief aan te pakken.

 

  

Uw profiel

Opbouwwerk is een boeiende en veelzijdige job: er is het directe werk met maatschappelijk kwetsbare groepen. Maar er is ook beleidswerk en uitbouw van netwerken met partnerorganisaties.

Voor deze functie zijn in het bijzonder de volgende kwaliteiten van belang:

 • je bent contactvaardig: zowel bij het uitbouwen van contacten met maatschappelijk kwetsbare groepen, als bij contacten en onderhandelen met partners en beleidsverantwoordelijken.
 • je kan iets op papier zetten: bij verslaggeving, briefwisseling, ook toegankelijke schrijfstijl voor communicatie met maatschappelijk kwetsbare groepen.
 • je kan plannen: opbouwwerk veronderstelt planmatig en doelgericht werken; je kan op basis van analyse werkdoelen uitzetten en systematisch realiseren.
 • je hebt zin voor initiatief en blijft niet bij de pakken zitten: je kan zelfstandig projectwerk aanpakken en staat ook open voor suggesties/bijsturing in teamverband of in werkondersteuning.
 • je hebt feeling voor samenwerken, onderhandelen en netwerkvorming: samenwerking en netwerkvorming met partners en beleid is cruciaal om tot resultaat te komen.
 • je hebt belangstelling voor de inhoudelijke terreinen van het opbouwwerk
 • Je hebt een hart voor wijkgericht werken en werkt graag in nauwe samenwerking met medewerkers van een sociale huisvestingsmaatschappij

 VERWACHTINGEN

 • diploma: menswetenschappelijke richting niveau bachelor (of hoger) bv. maatschappelijk assistent, (ped)agogiek, master sociaal werk,… of gelijkwaardig door ervaring
 • beschikken over een rijbewijs B en een auto voor dienstverplaatsingen
 • flexibiliteit: als opbouwwerker zijn geen twee dagen dezelfde, ook bereid zijn tot sporadisch avond- en weekendwerk

Ons aanbod

 • 4/5 contract
 • werkperspectief tot eind 2020 met kans op verlenging
 • verloning op basis van het barema B1c (sector samenlevingsopbouw) waarbij maximum 10 jaar relevante anciënniteit in aanmerking wordt genomen. Eindejaarspremie wordt voorzien
 • laptop en gsm
 • opname in een enthousiast team van collega’s die op hetzelfde thema werken en ondersteuning door de programmaverantwoordelijke wonen
 • een uitgebreid vormingsaanbod (o.a. beroepsopleiding Samenlevingsopbouw)

Hoe solliciteren?

 • Gemotiveerde brief en cv aan tiny.scheipers@samenlevingsopbouw.be
 • Solliciteren: uiterlijk op vrijdag 5 april 2019
 • Er is een interview met kandidaten voorzien op dinsdag 15 april 2019
  Wil in je agenda al rekening houden met vermelde datum voor het intervieuw.
 • De tewerkstelling start zo snel als mogelijk.
Wil je binnenkort deel uitmaken van onze ploeg met enthousiaste medewerkers, stuur dan meteen je kandatuur door. Doen!

SAMENLEVINGSOPBOUW WEST-VLAANDEREN
Tiny Scheipers, directeur
Torhoutsesteenweg 100 A – 8200 Brugge·
T 050/39 37 71 of 051/24 29 28   M  0487 32 28 02
email: tiny.scheipers@samenlevingsopbouw.be

 

Verzend uw sollicitatie en C.V. »terug naar overzicht
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder