U bent hier: Wonen

Wonen

PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKE: karen.viaene@samenlevingsopbouw.be

De vraag naar geschikte woningen voor de laagste inkomens is veel groter dan het aanbod. Dit zorgt voor discriminatie, hoge huurprijzen in vergelijking met inkomen en een groot aanbod van slechte panden. De sociale huurmarkt zou soelaas kunnen brengen. Helaas is er al jaren een tekort aan sociale woningen. Ook andere factoren hebben een impact op het woonbeleid. De vergrijzing zorgt voor een nood a

an aangepaste woningen met zorg binnen handbereik. De recente instroom van vluchtelingen zal de druk op de woningmarkt nog verhogen. Daarenboven neemt de energiefactuur een steeds grotere hap uit het beperkt beschikbaar inkomen van kwetsbare groepen. Ze wonen immers vaak willens nillens in de minst energiezuinige woningen.

Samenlevingsopbouw werkt samen met mensen in kwetsbare posities aan creatieve oplossingen voor een breder en divers aanbod van woningen. We doen dit met kleinschalige projecten die het aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle en aangepaste woningen verruimen. Bijvoorbeeld voor ouderen, dak- en thuislozen… We vergroten de kansen van mensen op energiezuinig wonen. In de sociale huisvesting sleutelen we aan een goede wisselwerking tussen huurder en verhuurder.

 

Maatschappelijk kwetsbare groepen worden daarbij gehoord en betrokken bij het lokale woonbeleid.

De ervaring in diverse projecten blijft niet besloten, maar wordt ook gedeeld met de programma’s ‘werken in aandachtsgebieden‘ en ‘dienstverlening en werk’.

Energiearmoede in de Westhoek

thumbnail

‘Energiearmoede Westhoek’ valt uiteen in drie projecten: Energieke dorpen, energieke OCMW's en Papillon

Lees verder >>

Bewonersparticipatie Tweezijdig+ WoonWel - Gistel

thumbnail

Het project Tweezijdig+ ontwikkelt de huurdersparticipatie in sociale huisvestingsmaatschappijen.

Lees verder >>

Tweezijdig + Oostendse Haard

thumbnail

Sociale huurders hebben een stem in het beleid van hun sociale bouwmaatschappij

Lees verder >>

Wijk in Bloei - Stene (Oostende)

thumbnail

Buurtopbouwwerk in een sociale woonwijk

Lees verder >>

Tijdelijke bezetting sociale leegstand (Oostende en Brugge)

thumbnail

Een tijdelijke woonplaats kan wonderen doen.

Lees verder >>

Tweezijdig + bij Vivendo

thumbnail

Sociale huurders hebben een stem in het beleid van hun sociale bouwmaatschappij

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

blijf op de hoogte

Bestel hier

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit lokaal sociaal beleid een brug vormt tussen kinderen en gezinnen, hulp- en dienstverleningsaanbod en de school.  Op die manier worden grondrechten gerealiseerd en ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. 

Lees verder