U bent hier: Wonen

Wonen

De vraag naar geschikte woningen voor de laagste inkomens is veel groter dan het aanbod. Dit zorgt voor discriminatie, hoge huurprijzen en een groot aanbod van slechte panden. De sociale huurmarkt zou soelaas kunnen brengen. Helaas is er al jaren een tekort aan sociale woningen. Ook andere factoren hebben een impact op het woonbeleid. De vergrijzing zorgt voor een nood aan aangepaste woningen met zorg binnen handbereik. De instroom van vluchtelingen zal de druk op de woningmarkt nog verhogen. Daarenboven neemt de energiefactuur een steeds grotere hap uit het beperkt beschikbaar inkomen van kwetsbare groepen. Ze wonen immers vaak willens nillens in de minst energiezuinige woningen.

Samenlevingsopbouw werkt samen met mensen in kwetsbare posities aan creatieve oplossingen voor een breder en divers aanbod van woningen. We doen dit met kleinschalige projecten die het aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle en aangepaste woningen verruimen. We vergroten de kansen van mensen op energiezuinig wonen. In de sociale huisvesting sleutelen we aan een goede wisselwerking tussen huurder en verhuurder. Maatschappelijk kwetsbare groepen worden daarbij gehoord en betrokken bij het lokale woonbeleid.

PROGRAMMAVERANTWOORDELIJKE: karen.viaene@samenlevingsopbouw.be

Energiearmoede in de Westhoek

thumbnail

‘Energiearmoede Westhoek’ valt uiteen in drie projecten: Energieke dorpen, energieke OCMW's en Papillon

Lees verder >>

Bewonersparticipatie WoonWel

thumbnail

We bevorderen de dialoog tussen huurders en sociale huisvestingmaatschapij Woonwel. 

We versterken ook de sociale cohesie tussen huurders.

Lees verder >>

Bewonersparticipatie Oostendse Haard

thumbnail

Sociale huurders hebben een stem in het beleid van hun sociale bouwmaatschappij

Lees verder >>

Wijk in Bloei - Stene (Oostende)

thumbnail

Buurtopbouwwerk in een sociale woonwijk

Lees verder >>

Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand (TBSL)

thumbnail

Een tijdelijke woonplaats kan wonderen doen. Leegstaande sociale woningen bieden tijdelijk onderdak aan zij die uit de boot vallen op de woningmarkt.

Lees verder >>

Bewonersparticipatie bij Vivendo

thumbnail

Sociale huurders hebben een stem in het beleid van hun sociale bouwmaatschappij

Lees verder >>

Bewonersparticipatie bij de Mandel

thumbnail

Sociale huurders hebben een stem in het beleid van hun sociale bouwmaatschappij

Lees verder >>
moet in dit geval niet ingevuld worden

op de hoogteBlijf op de hoogte van onze activiteiten en nieuwtjes

Schrijf je in

Project in de kijker

Brugfiguren in landelijke context

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.

Lees verder